Anmäl lediga praktik- och arbetsplatser gratis

Tjänsten JobTeaser används av universiteten i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Östra Finland, Uleåborg, Lappland och Vasa, Hanken och Åbo Akademi samt Aalto- och LUT-universiteten.

På sidan Annonsera vid universiteten hittar du mer detaljerad information och instruktioner om hur du använder JobTeaser.


Nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster

Aarresaari-nätverket är ett riksomfattande samarbetsnätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster i Finland. Som nätverk producerar vi tjänster för universitetsstuderande och nyutexaminerade samt för universitet, arbetsgivare och intressentgrupper. Nätverket har varit aktivt redan i över 20 år.


Aarresaari i siffror

13

Universitet

15362

Meddelade jobb och praktikplatser 2022

162468

Studenter


Hitta en expert 

På universiteten hittar du kompetens inom allt från tekniska vetenskaper till humaniora. Via universitetens kanaler når du studerande och nyutexaminerade kandidater, magistrar och doktorer, som söker jobb och praktikplatser, som motsvarar deras utbildning.  

Totalt studerar cirka 160 000 studerande vid universitet i Finland.


Samarbete med universiteten

Universiteten samarbetar på många sätt med företag och organisationer.  Du kan delta i evenemang, ansöka om mentorprogram eller vara en del av undervisningen.

Din partner i samutveckling kan också vara Aarresaari-nätverket.


Karriärplanering

Uppgiften för universitetens karriärvägledare och -tjänster är att under studiernas gång stödja sina studerande i deras egna processer av karriärplanering i riktning mot saker som känns meningsfulla för dem.

Praktik och jobbsökning

Praktik som utförts under studietiden är ett bra tillfälle att skaffa arbetserfarenhet och ett nätverk inom den egna branschen. Genom att nätverka redan under studietiden får du information om aktörerna inom branschen och om eventuella arbetstillfällen.

Utexaminerade i arbetslivet 

Universiteten samlar in med hjälp av karriäruppföljningsenkäter information om de utexaminerades karriärer och akademikers arbetsmarknad.


Tillkännagivanden

Karriäruppföljningens resultat inkluderar nu också en rapport om löner!

26.5.2024
Resultaten från universitetens karriäruppföljningar har publicerats – ny rapport med löneuppgifter! Resultaten från 2023 års karriäruppföljningsenkäter för universitet har nu publicerats på Utbildningsstyrelsens statistikservice Vipunen. Enkäten riktade sig till magistrar som examinerades 2028 och doktorer som examinerades 2021 från 13 finska universitet. I år har rapporteringen av data särskilt lyft fram medianlönerna för respondenter med…
Läsa mer

Universiteten samlar in information om arbetslivet

1.9.2023
Under hösten 2023 får omkring 18 000 personer som har utexaminerats vid ett universitet en nationell enkät om karriäruppföljning att svara på. Enkäten skickas till magistrar som utexaminerats år 2018 och till doktorer som avlagt doktorsexamen år 2020. Enkäten för karriäruppföljning är öppen 2.10.–11.12.2023.   Genom att svara på enkäten kan du utveckla utbildningen och…
Läsa mer

Gå till nyheterna

Evenemang

Talent Forum Vaasa

2024-01-16 - 2024-01-16
Plats: Vasa stadshus, Senatsgatan 1  Tid: 16.1 2024 kl 12-18    Talent Forum Vasa är en för regionen ny karriär- och rekryteringsmässa för Vasas 12.000 högskolestuderande och den arrangeras gemensamt…
Läsa mer

Gå till evenemang

Blogg

Karriärsnack med låg tröskel

12.2.2024
Frank-Leuderalbert-on-Unsplash
Vardagen efter pandemitiden skapade behov av ett nytt slags sociala karriärvägledningsträffar. Vid Hankens och Helsingfors universitets karriärtjänster vet man att en öppen kaffebjudning kan leda långt.
Läsa mer

Koll på klyftorna!

6.10.2023
Grön karriärvägledning som metodik för att bygga broar i viktiga övergångsskeden vid universitetsutbildning Heini Hult-Miekkavaara, karriärvägledningsexpert, Helsingfors universitet 17.9.2023 Det är ett faktum att vi befinner oss mitt i en ekosocial kris vars frön såddes i begynnelsen av den industriella revolutionen cirka 260 år sedan och som tog ordentlig fart när den stora accelerationen började…
Läsa mer

Är personalbristen redan verklighet i din bransch?

19.5.2023
I nyheter och aktualitetsprogram är personalbristen ett återkommande tema. ”Personalbristen ett hot mot framtidens investeringar i Finland.” ”80 procent av arbetsgivarna berättar om svårigheter med att hitta kompetent personal.” Vilka branscher har personalbrist, och varför? På riksnivå har man som ett samarbete mellan universiteten utfört en enkät för karriäruppföljning för magistrar och doktorer, och i…
Läsa mer

Examen, arbetsliv och tillfredsställelse

25.5.2022
Reflektioner över resultaten av universitetens karriärenkät Är det viktigaste i arbetslivet prestige, lönen eller arbetets innehåll? Jag funderade på detta när jag tittade på resultaten av universitetens karriärenkät. Enkäten gav inget svar på det, men det den gav svar på var att två tredjedelar av svararna på magisternivå var nöjda eller mycket nöjda med sin…
Läsa mer

Internationella studerande på arbetsmarknaden

21.4.2022
– hur finner de varandra? Då och då skrivs i tidningarna och nyheterna om invandrarnas, särskilt om kvinnornas, arbetslöshet men även om den samtidigt pågående arbetskraftsbristen (Yle, 8.3.2022 och HS, 8.11.2021). Personalbristen är värst i social- och hälsovårdsbranschen (se Yle, 27.9.2021). Från Östra Finlands universitet utexamineras årligen cirka 100 internationella magistrar. Hälften av de utexaminerade…
Läsa mer

Ett förberedande grepp stöder praktiken

16.3.2022
En framgångsrik lärandeupplevelse belönar studeranden och handledaren För många universitetsstuderande innebär sommaren praktik eller sommarjobb. På arbetsplatserna mottas dessa elever i olika roller: som inskolare, mentorer, kollegor eller till och med som praktikhandledare. Att påbörja praktiken är ett viktigt steg, då man lär känna varandra, skapar tillvägagångssätt och anpassar förväntningar om varandra. I praktiken och…
Läsa mer

Blogg om coronafrågorna

24.5.2021
Nu är den tid på året när de som jobbar med  karriäruppföljnings-enkäter kommer till sitt favoritjobb, dvs. resultatet av omgången för hösten 2020. Det gångna året med coronapandemin gav en extra krydda år arbetet och lyckligtvis var karriäruppföljningsteamet vakna förra våren. Då beslutades det att lägga till några fler egna frågor om konsekvenserna av coronapandemin…
Läsa mer

Gå till bloggen