Annonsera via universiteten 

Förmedlingen av universitetens lediga tjänster och praktikplatser har förnyats! Det finns nu två system.  

Tjänsten JobTeaser har tagits i bruk av Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Jyväskylä universitet och Östra-Finlands universitet, Hanken Svenska Handelshögskolan, Aalto universitetet, LUT universitetet och Åbo Akademi.
Tjänsten Valojobs når ut till studerande vid Vasa universitet, Uleåborgs universitet och Lapplands universitet.  


Nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster

Aarresaari-nätverket är ett riksomfattande samarbetsnätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster i Finland. Som nätverk producerar vi tjänster för universitetsstuderande och nyutexaminerade samt för universitet, arbetsgivare och intressentgrupper. Nätverket har varit aktivt redan i över 20 år.


Aarresaari i siffror

13

Universitet

14230

meddelade jobb och praktikplatser 2019

152712

studenter


Hitta en expert 

På universiteten hittar du kompetens inom allt från tekniska vetenskaper till humaniora. Via universitetens kanaler når du studerande och nyutexaminerade kandidater, magistrar och doktorer, som söker jobb och praktikplatser, som motsvarar deras utbildning.  

Totalt studerar cirka 150 000 studerande vid universitet i Finland.


Samarbete med universiteten

Universiteten samarbetar på många sätt med företag och organisationer.  Du kan delta i evenemang, ansöka om mentorprogram eller vara en del av undervisningen.

Din partner i samutveckling kan också vara Aarresaari-nätverket.


Karriärplanering

Uppgiften för universitetens karriärvägledare och -tjänster är att under studiernas gång stödja sina studerande i deras egna processer av karriärplanering i riktning mot saker som känns meningsfulla för dem.

Praktik och jobbsökning

Praktik som utförts under studietiden är ett bra tillfälle att skaffa arbetserfarenhet och ett nätverk inom den egna branschen. Genom att nätverka redan under studietiden får du information om aktörerna inom branschen och om eventuella arbetstillfällen.

Utexaminerade i arbetslivet 

Universiteten samlar in med hjälp av karriäruppföljningsenkäter information om de utexaminerades karriärer och akademikers arbetsmarknad.


Tillkännagivanden

Universiteten samlar in information om arbetslivet igen

8.10.2021
    Varje höst får omkring 18 000 personer som har utexaminerats vid ett universitet en nationell enkät om karriäruppföljning att svara på. Enkäten skickas till magistrar som utexaminerats för fem år sedan och till doktorer som avlagt doktorsexamen för tre år sedan. Enkätomgången för karriäruppföljning 2021 startar i oktober!     Enkäten karriäruppföljning ger omfattande information om de utexaminerades…
Läsa mer

Högskolorna samlar information om arbetslivet

27.11.2020
Omkring 40 000 utexaminerade från universitet och yrkeshögskolor får årligen en karriäruppföljningsenkät. Enkäten skickas till utexaminerade fem år efter magisterexamen från universitet eller examen från yrkeshögskola (yh-examen och högre yh-examen). Till utexaminerade doktorer skickas enkäten tre år efter examen. Ungefär en tredjedel av målgruppen brukar svara. Enkäten genomförs under oktober och november. Undersökningarna ger aktuell information…
Läsa mer

Gå till nyheterna

Evenemang

Gå till evenemang

Blogg

Blogg om coronafrågorna

24.5.2021
Nu är den tid på året när de som jobbar med  karriäruppföljnings-enkäter kommer till sitt favoritjobb, dvs. resultatet av omgången för hösten 2020. Det gångna året med coronapandemin gav en extra krydda år arbetet och lyckligtvis var karriäruppföljningsteamet vakna förra våren. Då beslutades det att lägga till några fler egna frågor om konsekvenserna av coronapandemin…
Läsa mer

Gå till bloggen