Praktik och jobbsökning

Praktik är arbetserfarenhet

Praktik som utförts under studietiden är ett bra tillfälle att skaffa arbetserfarenhet och ett nätverk inom den egna branschen. Genom arbetserfarenhet förbättrar du dina möjligheter att placera dig på arbetsmarknaden. Genom att nätverka redan under studietiden får du information om aktörerna inom branschen och om eventuella arbetstillfällen. Beakta också att arbetserfarenheten växer via praktik, men även via olika sommar-, deltids- och frivilligjobb. 


Inlärningsmålen för praktiken 

Syftet med praktiken som hör till studierna är att praktiskt tillämpa det man lärt sig under utbildningen samt bidra till att strukturera den teoretiska kunskapen. Praxisen för praktiken är utbildningsområdesspecifik och varierar mellan universiteten/högskolorna. Därför ska du ta reda på de krav och mål som ställs för praktiken i läroplanen för din egen examen innan du börjar söka en praktikplats. Du bör också ställa upp egna mål för din praktik och följa upp hur de förverkligas under praktiken.  

Om du vill ha studiepoäng för praktiken, dvs. ha den som en del av examen, kontrollera praxisen inom ditt eget universitet/läroämne för godkännande av praktik.


Var hittar man en praktikplats?

Via universitetens egna arbetsförmedlingstjänster kan du söka erbjudanden om praktikplatser som sänts till universiteten eller så kan du kontakta intressanta arbetsgivare direkt. Inom den privata sektorn erbjuds det trainee-platser för nyutexaminerade, men de uppfyller inte nödvändigtvis universitetets villkor för praktiken. 

Om du är intresserad av internationalisering och vill ha en praktikplats i utlandet är internationella praktikprogram ofta det behändigaste sättet att hitta en praktikplats. Praktikprogram finns bland annat på Utbildningsstyrelsens webbplats.


Praktikstöd eller stipendium?

Vissa arbetsgivare förutsätter att den studerande som kommer på praktik har ekonomiskt praktikstöd från universitetet. Praktikstöd ansöks hos det egna universitetet.  

Om du gör din praktik utomlands betalar praktikprogrammen och/eller universiteten ofta ut stipendier för de kostnader som praktiken orsakar, bland annat som resestipendier. Storleken på praktikstödet eller stipendiet samt villkoren för beviljande och övrig praxis varierar ändå väldigt mycket, varför detta reds ut bäst genom att fråga av det egna studieområdet.Efter praktiken

Du får ut mer av din praktikerfarenhet om du efter praktiken funderar på vad du lärt dig, bland annat via följande: Fundera på frågorna även under praktiken. Jobbsökning

Jobbsökning är mer än bara att bläddra bland jobbannonser i olika tjänster. Du kan förbättra din jobbsökning genom att först analysera dig själv. Vilken typ av arbete vill du göra? Vad är viktigt och relevant för dig? Vilka styrkor och färdigheter har du? Var har du varit inblandad? Vad vill du lära dig?

När du ansöker om jobb är det också en bra idé att försöka bosätta sig i en arbetsgivares position. Vilka färdigheter behöver arbetsgivaren? Vad arbetar organisationen med? Hur är det organiserat? Med vem och för vem arbetar organisationen?

Visste du att många jobb fylls utan en öppen sökning? En riktad sökning efter organisationer som intresserar dig kan vara ett bra sätt att undvika överbelastning av sökande och hitta ett behov som inte har bearbetats till en jobbannons.