Uutiset

Högskolorna samlar information om arbetslivet

27.11.2020
Omkring 40 000 utexaminerade från universitet och yrkeshögskolor får årligen en karriäruppföljningsenkät. Enkäten skickas till utexaminerade fem år efter magisterexamen från universitet eller examen från yrkeshögskola (yh-examen och högre yh-examen). Till utexaminerade doktorer skickas enkäten tre år efter examen. Ungefär en tredjedel av målgruppen brukar svara. Enkäten genomförs under oktober och november. Undersökningarna ger aktuell information…
Läsa mer