Uutiset

Universiteten samlar in information om arbetslivet igen

8.10.2021
    Varje höst får omkring 18 000 personer som har utexaminerats vid ett universitet en nationell enkät om karriäruppföljning att svara på. Enkäten skickas till magistrar som utexaminerats för fem år sedan och till doktorer som avlagt doktorsexamen för tre år sedan. Enkätomgången för karriäruppföljning 2021 startar i oktober!     Enkäten karriäruppföljning ger omfattande information om de utexaminerades…
Läsa mer

Högskolorna samlar information om arbetslivet

27.11.2020
Omkring 40 000 utexaminerade från universitet och yrkeshögskolor får årligen en karriäruppföljningsenkät. Enkäten skickas till utexaminerade fem år efter magisterexamen från universitet eller examen från yrkeshögskola (yh-examen och högre yh-examen). Till utexaminerade doktorer skickas enkäten tre år efter examen. Ungefär en tredjedel av målgruppen brukar svara. Enkäten genomförs under oktober och november. Undersökningarna ger aktuell information…
Läsa mer