Blogi

Publicera studenternas jobb och praktikplatser på Aarresaaris JobTeaser!

28.5.2024
Ett av målen för det finska universitetens Aarresaari-nätverk är att främja anställningen av universitetsstudenter och nyutexaminerade, samt att utveckla universitetens arbetslivskontakter och praktikrutiner. Vi vill stödja arbetsgivare i att nå ut till studenter och rekrytera framtida talanger. Detta kan enkelt uppnås genom Aarresaaris JobTeaser! Att lämna in en jobbannons på Aarresaaris JobTeaser är gratis! När…
Läsa mer

Öka synligheten och rekrytera vid universiteten

20.9.2022
Kompetent arbetskraft är företagens viktigaste tillgång. Under 2022 har vi stött både på brist på arbetskraft och rekordmånga lediga arbetsplatser. I en sådan konkurrenssituation är det viktigt för organisationer att vara eftertraktade arbetsplatser och följa med studerandes förväntningar och värderingar. Framgångsrika rekryteringar kräver långsiktigt arbete, synlighet bland studerande och byggande av en positiv arbetsgivarbild. Universiteten…
Läsa mer

Anvisningar för användningen av tjänsten JobTeaser

26.1.2021
Nedan finns några anvisningar för hur du använder tjänsten JobTeaser.  Registrering i JobTeaser  I Finland har flera universitet och yrkeshögskolor börjat använda tjänsten JobTeaser. Några saker värda att notera om användningen av och registreringen på olika JobTeaser-plattformar:  Via portalen Aarresaari.net kan du förmedla ditt platserbjudande till alla universitet eller de universitet du väljer, som använder…
Läsa mer

Universitetens praktikstöd

23.11.2020
Universiteten vill hjälpa med att hitta högklassiga praktikplatser som är lämpliga för studierna på olika sätt, bland annat genom att bevilja en del studerande praktikstöd.  I dessa så kallade understödda praktikplatser anställer arbetsgivaren den studerande i ett arbetsavtalsförhållande eller ett tjänsteförhållande och fakturerar det med universitetet på förhand avtalade praktikstödet efter att praktiken har avslutats.…
Läsa mer

Universitetets praktik

23.11.2020
Allmänt om praktik  Studierna för studerande vid universitet är förknippade med en obligatorisk eller valfri praktikperiod, vars mål är såväl utbildningsmässiga som inriktade på interaktion mellan universiteten och arbetslivet.   Praktiken förankrar studierna i det praktiska arbetslivet och därför spelar praktiken en stor roll i examensarbetet. Hur obligatorisk och omfattande praktiken är varierar efter examen; den genomsnittliga…
Läsa mer

Utexaminerade i arbetslivet

20.11.2020
Information om karriäruppföljning  Universitetens karriäruppföljning för magistrar och doktorer genomförs som samarbete inom det nationella Aarresaari-nätverket för karriär- och arbetslivstjänster. Uppföljning har gjorts redan över tio år och alla universitet har deltagit i den. Målgruppen för magistrarnas karriäruppföljning är alla som har avlagt högre högskoleexamen eller avslutad lägre högskoleexamen för fem år sedan. Utexaminerade doktorer granskas…
Läsa mer

Arbetsansökan

19.11.2020
Här hittar du länkar till ditt universitets JobTeaser eller Valojobs service och anvisning för jobbsökning.
Läsa mer

Tips för distanspraktik

19.11.2020
Under coronatiden gör många universitetsstuderande hela sin praktik på distans. Vad bör praktikanter och handledare då beakta? På följande sidor finns tips för distanspraktik för både studerande och handledare.  Syftet med praktiken är att tillämpa det man lärt sig under utbildningen i praktiken och att hjälpa till att strukturera teoretisk kunskap. Praktiken avviker från andra anställningsförhållanden genom…
Läsa mer