Blogi

Anvisningar för användningen av tjänsten JobTeaser

26.1.2021
Nedan finns några anvisningar för hur du använder tjänsten JobTeaser.  Registrering i JobTeaser  I Finland har flera universitet och yrkeshögskolor börjat använda tjänsten JobTeaser. Några saker värda att notera om användningen av och registreringen på olika JobTeaser-plattformar:  Via portalen Aarresaari.net kan du förmedla ditt platserbjudande till alla universitet eller de universitet du väljer, som använder…
Läsa mer

Samarbete med universiteten

24.11.2020
Universitet och Aarresaari som nätverk erbjuder företag och organisationer ett brett utbud av sätt att delta och samarbeta. Syftet med samarbetet är att alla parter gynnas av verksamheten. Samarbetsformer  Samordningen av samarbetet fungerar på olika sätt vid olika universitet. En del universitet har en enhet som är specialiserad på frågan och hos andra universitet är…
Läsa mer

Universitetets praktik

24.11.2020
Allmänt om praktik  Studierna för studerande vid universitet är förknippade med en obligatorisk eller valfri praktikperiod, vars mål är såväl utbildningsmässiga som inriktade på interaktion mellan universiteten och arbetslivet.   Praktiken förankrar studierna i det praktiska arbetslivet och därför spelar praktiken en stor roll i examensarbetet. Hur obligatorisk och omfattande praktiken är varierar efter examen; den genomsnittliga…
Läsa mer

Universitetens praktikstöd

23.11.2020
Universiteten vill hjälpa med att hitta högklassiga praktikplatser som är lämpliga för studierna på olika sätt, bland annat genom att bevilja en del studerande praktikstöd.  I dessa så kallade understödda praktikplatser anställer arbetsgivaren den studerande i ett arbetsavtalsförhållande eller ett tjänsteförhållande och fakturerar det med universitetet på förhand avtalade praktikstödet efter att praktiken har avslutats.…
Läsa mer

Tips för distanspraktik

20.11.2020
Under coronatiden gör många universitetsstuderande hela sin praktik på distans. Vad bör praktikanter och handledare då beakta? På följande sidor finns tips för distanspraktik för både studerande och handledare.  Syftet med praktiken är att tillämpa det man lärt sig under utbildningen i praktiken och att hjälpa till att strukturera teoretisk kunskap. Praktiken avviker från andra anställningsförhållanden genom…
Läsa mer

Praktik och jobbsökning

20.11.2020
Praktik är arbetserfarenhet Praktik som utförts under studietiden är ett bra tillfälle att skaffa arbetserfarenhet och ett nätverk inom den egna branschen. Genom arbetserfarenhet förbättrar du dina möjligheter att placera dig på arbetsmarknaden. Genom att nätverka redan under studietiden får du information om aktörerna inom branschen och om eventuella arbetstillfällen. Beakta också att arbetserfarenheten växer via praktik,…
Läsa mer

Utexaminerade i arbetslivet

20.11.2020
Information om karriäruppföljning  Universitetens karriäruppföljning för magistrar och doktorer genomförs som samarbete inom det nationella Aarresaari-nätverket för karriär- och arbetslivstjänster. Uppföljning har gjorts redan över tio år och alla universitet har deltagit i den. Målgruppen för magistrarnas karriäruppföljning är alla som har avlagt högre högskoleexamen eller avslutad lägre högskoleexamen för fem år sedan. Utexaminerade doktorer granskas…
Läsa mer

Karriärplanering

19.11.2020
”Karriären är en resa genom arbete, utbildning och övriga livet.”—  Tristram Hooley Karriärplanering handlar om att orientera sig i framtiden på ett övergripande sätt och utforma sin egen identitet, och dess mest centrala element är aktörskap och meningsfullhet. Uppgiften för universitetens karriärvägledare och -tjänster är att under studiernas gång stödja sina studerande i deras egna…
Läsa mer