Blogi

Samarbete med universiteten

24.11.2020
Universitet och Aarresaari som nätverk erbjuder företag och organisationer ett brett utbud av sätt att delta och samarbeta. Syftet med samarbetet är att alla parter gynnas av verksamheten. Samarbetsformer  Samordningen av samarbetet fungerar på olika sätt vid olika universitet. En del universitet har en enhet som är specialiserad på frågan och hos andra universitet är…
Läsa mer

Universitetens praktikstöd

24.11.2020
Universiteten vill hjälpa med att hitta högklassiga praktikplatser som är lämpliga för studierna på olika sätt, bland annat genom att bevilja en del studerande praktikstöd.  I dessa så kallade understödda praktikplatser anställer arbetsgivaren den studerande i ett arbetsavtalsförhållande eller ett tjänsteförhållande och fakturerar det med universitetet på förhand avtalade praktikstödet efter att praktiken har avslutats.…
Läsa mer

Universitetets praktik

24.11.2020
Allmänt om praktik  Studierna för studerande vid universitet är förknippade med en obligatorisk eller valfri praktikperiod, vars mål är såväl utbildningsmässiga som inriktade på interaktion mellan universiteten och arbetslivet.   Praktiken förankrar studierna i det praktiska arbetslivet och därför spelar praktiken en stor roll i examensarbetet. Hur obligatorisk och omfattande praktiken är varierar efter examen; den genomsnittliga…
Läsa mer

Hitta en expert

24.11.2020
Via universitetens kanaler når du studerande och nyutexaminerade kandidater, magistrar och doktorer, som söker jobb och praktikplatser som motsvarar deras utbildning. På universiteten hittar du kompetens inom allt från tekniska vetenskaper till humaniora. Totalt studerar cirka 150 000 studerande vid universitet i Finland. Annonsera på universiteten  Lediga tjänster   I universitetens tjänster publicerar vi huvudsakligen annonser om…
Läsa mer

Annonsera på universiteten

24.11.2020
JobTeaser JobTeaser ger dig en möjlighet att skicka in en annons om en ledig tjänst till nio universitet i Finland med ett och samma formulär.   1.) Logga in Logga in i tjänsten och skapa ett konto. Via kontot kan du administrera dina annonser och följa publiceringen av din annons på universiteten och hur många gånger de har…
Läsa mer

Tips för distanspraktik

20.11.2020
Under coronatiden gör många universitetsstuderande hela sin praktik på distans. Vad bör praktikanter och handledare då beakta? På följande sidor finns tips för distanspraktik för både studerande och handledare.  Syftet med praktiken är att tillämpa det man lärt sig under utbildningen i praktiken och att hjälpa till att strukturera teoretisk kunskap. Praktiken avviker från andra anställningsförhållanden genom…
Läsa mer

Arbetsansökan

20.11.2020
Obs! Webbplatsen är under uppbyggnad och länkar uppdateras snart. Här hittar du länkar till ditt universitets JobTeaser eller Valojobs service och anvisning för jobbsökning.
Läsa mer

Nyaste resultat

20.11.2020
Resultat av karriäruppföljningsenkäter publiceras på olika nivåer i olika tjänster. Resultat av karriäruppföljningen publiceras centraliserat på Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.fi, där användaren har en möjlighet att se färdiga körningar och bearbeta resultattabeller enligt sitt eget önskemål. Det görs regelbundet publikationer av resultat utifrån den nationella enkäten hittar dem på sidan Publikationer (endast på finska). Universiteten publicerar även…
Läsa mer