Är personalbristen redan verklighet i din bransch?

I nyheter och aktualitetsprogram är personalbristen ett återkommande tema. ”Personalbristen ett hot mot framtidens investeringar i Finland.” ”80 procent av arbetsgivarna berättar om svårigheter med att hitta kompetent personal.” Vilka branscher har personalbrist, och varför?

På riksnivå har man som ett samarbete mellan universiteten utfört en enkät för karriäruppföljning för magistrar och doktorer, och i den framgår i vilka branscher de utbildade får jobb genast efter examen och med vilken utbildning det kan dröja att få jobb.

Den tekniska utvecklingen och utvecklingen av informations- och kommunikationsmetoderna samt automationen är vardag för oss, och kompetensbrist inom it-branschen och tekniska branscher är inte längre en nyhet. 80 procent av de utexaminerade inom dessa branscher får jobb inom en månad och en stor del ett stadigvarande jobb.

I humanistiska branscher och konstbranscher är det lite svårare att få jobb, och cirka 60 procent får jobb inom en månad. Om ett halvår är emellertid endast cirka 20 procent av de utexaminerade arbetslösa, och inom ett år har nästan alla hittat ett jobb inom den egna branschen.

Det behövs mera personal inom kundservice samt försäljning och marknadsföring. Enligt karriäruppföljningsenkäten har 80 procent av de som utbildat sig inom handel och administration fått jobb inom en månad efter att de utexaminerats, och inom tre månader har nästan alla hittat en plats i arbetslivet.

Det finns även ett underskott av kompetent personal inom branscher som anknyter till hållbar utveckling och miljö. Miljöbranschen omfattar många utbildningssektorer: miljövetenskap som man kan studera vid Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet, och totalt 39 magistrar från dessa läroinrättningar svarade på enkäten för karriärföljning. I miljöbranschen kan inräknas även de som utexamineras inom biologi och miljöteknik, och det råder en efterfrågan på dessa utexaminerade i vår värld som tampas med miljöproblem.

Läkarbristen är ett problem i hela landet, och så pass svår att det är svårt att få tid till läkare och många hälsoproblem blir långvariga och förvärras. Om man studerat medicin har man verkligen inga problem med att få jobb, om man är beredd att flytta för att få jobb.

Man lär sig mera medan man jobbar, men de generella färdigheterna lär man sig redan vid universitetet

I ett jobb behöver man substanskunskap, men även generella färdigheter, det vill säga mjuka färdigheter för arbetslivet.

Enligt enkäten för karriäruppföljning tycker respondenterna att universitetsutbildning ger många generella färdigheter: problemlösningsförmåga, självstyrning, stresstålighet och samarbetsförmåga. En del generella färdigheter, såsom förhandlingsfärdigheter och projektstyrning, lär man sig bäst ute i arbetslivet.

Expert och eftertraktad i sin bransch

Jag är en femtioårig mångsysslare, och mitt äldsta barn studerar maskinteknik. Efter att jag tagit del av enkäten för karriäruppföljning är jag säker på att mitt barn kommer att ha kompetens som är eftertraktad i framtiden.

De två yngre barnen är intresserade av humanistiska branscher. Den ena säger att hen ska bli förlagsredaktör, den andra specialsakkunnig inom någon bransch, men hen vet inte ännu vilken. Jag drog på mungiporna lite men det nog underbart att de unga tror på sig själva.

Även du kan bli en eftertraktad expert! Det är viktigt att satsa på att lära sig substanskunskap, men också andra färdigheter är viktiga. När man studerar, jobbar eller håller på med en hobby blir man bättre på växelverkan, samarbete och på att förhandla, och ökar sin resiliens, stresstålighet och kreativitet. Lärandet pågår hela livet, det lovar jag.

Ta en titt på Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen Nya resultat av enkäten för karriäruppföljning och fundera på hur läget på arbetsmarknaden ser ut i din bransch!

Skribent: FD Satu Räsänen, geografiexpert och kommunikationsexpert

Karriäruppföljning (vipunen.fi)

Aarresaari – Nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster

Julkaistu:

19.05.2023