Arbetsansökan

Obs! Webbplatsen är under uppbyggnad och länkar uppdateras snart.


Här hittar du länkar till ditt universitets JobTeaser eller Valojobs service och anvisning för jobbsökning.

Hanken Svenska handelshögskolan 

Helsingfors universitet

Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet 

Uleåborgs universitet