Hitta en expert

Via universitetens kanaler når du studerande och nyutexaminerade kandidater, magistrar och doktorer, som söker jobb och praktikplatser som motsvarar deras utbildning. På universiteten hittar du kompetens inom allt från tekniska vetenskaper till humaniora. Totalt studerar cirka 150 000 studerande vid universitet i Finland.

Annonsera på universiteten 

Vi använder JobTeaser i förmedlingen av universitetens lediga tjänster och praktikplatser.

Tjänsten används av universiteten i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Östra Finland, Uleåborg, Lappland och Vasa, Hanken och Åbo Akademi samt Aalto- och LUT-universiteten.
 
Du kan med ett och samma formulär rikta din annons till de universitet du väljer. Förmedlingen är avgiftsfri.

På sidan Annonsera på universiteten hittar du mer detaljerad information och instruktioner om hur du använder JobTeaser och Valojobs.

Lediga tjänster 

 
I universitetens tjänster publicerar vi huvudsakligen annonser om de lediga arbetsplatser med krav på akademisk kompetens som motsvarar universitetens utbildningsområden. Publiceringskriterierna är lägre för de jobb som är säsongsbetonade eller kan utföras vid sidan av studierna. Vid varje universitet bedöms lämpligheten av arbetserbjudanden för universitetets utbildningsområden och publiceringskriterierna varierar med sysselsättningsstatus och behoven i området.

Kolla också ut nedan

 • Universitetens utbildningsområden 
 • Universitetens publiceringsvillkor

Praktik 

Om det inom din organisation finns ett projekt eller en utredning utan någon aktör, kan en praktikant vara lösningen på problemet. Genom att anställa en praktikant får du alltid tillgång till den senaste kunskapen inom området, nya synvinklar och idéer för verksamhetsutveckling. Som bäst för praktikanten med sig sina erfarenheter av kompetenskraven inom arbetslivet till utvecklingen av utbildningen. 

Praktikanten kan exempelvis utföra olika utredningar, enkätundersökningar och annat nödvändigt inom din organisation. Praktikantens arbetsuppgifter ska ge den studerande möjlighet att tillämpa kunskaper och färdigheter från sin utbildning. Praktiken bör helst ge den studerande även möjlighet att lära sig nya saker. 
 
Praktiken kan i många fall vara det första steget mot ett längre arbetsförhållande. Kom även ihåg våra internationella experter, som förutom kompetens även för med sig sitt eget kulturella kapital. En arbetsgemenskap som genomsyras av mångfald och mångkultur främjar kreativitet. 

En välplanerad praktik är till nytta för alla parter. Eftersom praktiken är en stor del av studierna, har den sina egna krav. Läs mer: 

Samarbeten med anknytning till lärdomsprov

Till större och långsiktigare utrednings- och forskningsarbeten kan du ta hjälp av studerande som utför sitt lärdomsprov. 

Lärdomsprovet kan vara början på ett längre arbetsförhållande eller samarbete med universitetet.  

Fördelar för arbetsgivaren med samarbeten med anknytning till lärdomsprov:  

 • senaste kunskaper i branschen, för utveckling av verksamheten 
 • extern vision utanför organisationen  
 • förslag till lösningar utifrån forskningsresultat på problem  
 • inspirerad och motiverad arbetstagare till projektet  
 • kontakter med universitetet  
 • kontakt med en framtida expert. 

Lärdomsprov har bestämda krav på form, omfattning och innehåll av utbildningsprogram. Kraven kan avvika från arbetsgivarens önskemål och behov kring lärdomsprovsprojektet. Den studerande ansvarar för och ombesörjer att lärdomsprovet uppfyller de akademiska kraven som fastställts för det. För det lärdomsprov som den studerande utför på uppdrag kan man betala antingen lön, praktikstöd, kostnadsersättning eller skattepliktigt arvode. Ett avtal upprättas om ersättningen som utbetalas. Olika universitet och utbildningsområden kan har egna rekommendationer och praxis förknippade med ersättningar.  

För det lärdomsprov som den studerande utför på uppdrag kan man betala antingen lön, praktikstöd, kostnadsersättning eller skattepliktigt arvode. Ett avtal upprättas om ersättningen som utbetalas. Olika universitet och utbildningsområden kan har egna rekommendationer och praxis förknippade med ersättningar. 

Tips på utformande av annons 

Din annons fungerar även som skyltfönster för din organisation. Det lönar sig att lägga tid på att utforma den och väcka de sökandes intresse för uppgiften och organisationen redan i rubriken. 

När du annonserar om en praktikplats, ska du särskilt observera följande:  

Utnyttja internationella experters kompetens:  

Universitetens publiceringsvillkor 

Läs igenom universitetens gemensamt utarbetade publiceringsvillkor. Villkoren gäller vid annonsering i tjänsten JobTeaser. Utöver dessa villkor har universiteten även universitetsspecifika praxis.   

Publiceringsvillkor     

 1. Universitetens arbetsförmedlingstjänster är avsedda för annonser om lediga tjänster och praktikplatser samt för erbjudanden om examensarbeten som lämpar sig för universitetsstuderande eller arbetssökande som har avlagt en universitetsexamen. Arbetsuppgifterna ska förutsätta akademiska studier och stödja den studerandes studier eller sysselsättning efter examen.
 2. Annonserna ska innehålla uppdragsgivarens namn och information om arbetsuppgifterna.
 3. I annonsen ska det tydligt framgå om det är frågan om ett avlönat arbetsförhållande eller ett freelance-uppdrag.
 4. Praktikannonserna ska innehålla löneuppgifter (lönens storlek/oavlönad praktik). Universiteten rekommenderar att den studerande betalas lön för praktiken. De flesta universitet publicerar i regel inte oavlönade praktikplatser alls (se avsnittet ”Visste du att” nedan). Undantag: internationella praktikplatser som de studerande kan ansöka till exempel Erasmusstipendium för.
 5. Om annonsen som ni lämnade innehåller ett fel eller ni annars vill ändra på den, kan ni korrigera annonsen genom att logga in på ert konto eller via länken som ni fick per e-post.
 6. Vi strävar till att publicera annonser till universitetsstuderande inom tre (3) veckodagar.
 7. Universiteten bibehåller enligt sina egna publiceringsvillkor och efter egen bedömning rätten att avstå från att publicera en annons eller att avvisa en redan publicerad annons.
 8. Aarresaari-nätverket och dess tillhörande universitet ansvarar inte för innehållet av de publicerade annonserna.

Visste du att:


Praktikerbjudanden där lönen understiger ersättningen enligt arbetsvillkoret för löntagare (år 2024/1399 €/mån.) inte publiceras på Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Vasa, Uleåborg eller Östra Finlands universitet, Hanken, Åbo Akademi eller Aalto-universitetet. Annonser om oavlönad praktik eller praktik som understiger löntagarens arbetsvillkor publiceras enligt egen bedömning på övriga universitet.

Universitetens utbildning

Utbildningsklassificering Universitet
Agrikultur-forst- och livsmedelsvetenskap
Helsingfors universitet 
Östra Finlands universitet 
Arkitektur och byggnadsteknik
Aalto-universitetet  
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet 
Bio- och miljövetenskap
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Energi- och elteknik
Aalto-universitetet  
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet 
Vasa universitet 
Farmaci
Helsingfors universitet 
Åbo Akademi  
Östra Finlands universitet 
Fysikalisk vetenskap, kemi och geovetenskap
Aalto-universitetet  
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Handel och ekonomi
Aalto-universitetet  
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Lapplands universitet 
Svenska Handelshögskolan
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet 
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Vasa universitet 
Historia, kultur och arkeologi
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Hälso- och idrottsvetenskap
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Åbo Akademi (endast hälsovetenskap)
Östra Finlands universitet 
Informationsbehandling och telekommunikation (ICT)
Aalto-universitetet  
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet  
Uleåborgs universitet  
Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet 
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Vasa universitet 
Juridik
Helsingfors universitet 
Lapplands universitet 
Åbo Akademi (rättsnotarie) 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Kommunikation och informationsvetenskap
Aalto-universitetet  
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet  
Uleåborgs universitet  
Åbo Akademi 
Vasa universitet 
Konstbranscher
Aalto-universitetet  
Konstuniversitetet 
Lapplands universitet 
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet 
Lärarutbildning och allmän pedagogik
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Lapplands universitet 
Tammerfors universitet  
Uleåborgs universitet  
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Maskin-, process- och materialteknik
Aalto-universitetet  
Tammerfors universitet  
Uleåborgs universitet  
Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet 
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Matematik och statistik
Aalto-universitetet  
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Medicinsk vetenskap
Helsingfors universitet 
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Religion och teologi
Helsingfors universitet 
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Samhälls- och förvaltningsvetenskap
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Lapplands universitet 
Tammerfors universitet  
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Vasa universitet 
Social- och beteendevetenskap
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Lapplands universitet 
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet 
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
Språk och litteratur
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Tammerfors universitet 
Uleåborgs universitet  
Åbo Akademi 
Åbo universitet 
Östra Finlands universitet 
VeterinärmedicinHelsingfors universitet