Hitta en expert

Via universitetens kanaler når du studerande och nyutexaminerade kandidater, magistrar och doktorer, som söker jobb och praktikplatser som motsvarar deras utbildning. På universiteten hittar du kompetens inom allt från tekniska vetenskaper till humaniora. Totalt studerar cirka 150 000 studerande vid universitet i Finland.

Annonsera på universiteten 

Förmedlingen av universitetens lediga tjänster och praktikplatser har förnyats! Det finns nu två system.  

Tjänsten JobTeaser har tagits i bruk av universiteten i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Östra Finland, Hanken och Åbo Akademi samt Aalto- och LUT-universiteten. Tjänsten Valojobs når ut till studerande på universiteten i Vasa, Uleåborg och Lappland.  
 
I båda tjänsterna kan du med ett och samma formulär rikta din annons till de universitet du väljer och förmedlingen är avgiftsfri.

Lediga tjänster 

 
I universitetens tjänster publicerar vi huvudsakligen annonser om de lediga arbetsplatser med krav på akademisk kompetens som motsvarar universitetens utbildningsområden. Publiceringskriterierna är lägre för de jobb som är säsongsbetonade eller kan utföras vid sidan av studierna. Vid varje universitet bedöms lämpligheten av arbetserbjudanden för universitetets utbildningsområden och publiceringskriterierna varierar med sysselsättningsstatus och behoven i området.

Kolla också ut nedan

 • Universitetens utbildningsområden 
 • Universitetens publiceringsvillkor

Praktik 

Om det inom din organisation finns ett projekt eller en utredning utan någon aktör, kan en praktikant vara lösningen på problemet. Genom att anställa en praktikant får du alltid tillgång till den senaste kunskapen inom området, nya synvinklar och idéer för verksamhetsutveckling. Som bäst för praktikanten med sig sina erfarenheter av kompetenskraven inom arbetslivet till utvecklingen av utbildningen. 

Praktikanten kan exempelvis utföra olika utredningar, enkätundersökningar och annat nödvändigt inom din organisation. Praktikantens arbetsuppgifter ska ge den studerande möjlighet att tillämpa kunskaper och färdigheter från sin utbildning. Praktiken bör helst ge den studerande även möjlighet att lära sig nya saker. 
 
Praktiken kan i många fall vara det första steget mot ett längre arbetsförhållande. Kom även ihåg våra internationella experter, som förutom kompetens även för med sig sitt eget kulturella kapital. En arbetsgemenskap som genomsyras av mångfald och mångkultur främjar kreativitet. 

En välplanerad praktik är till nytta för alla parter. Eftersom praktiken är en stor del av studierna, har den sina egna krav. Läs mer: 

Samarbeten med anknytning till lärdomsprov

Till större och långsiktigare utrednings- och forskningsarbeten kan du ta hjälp av studerande som utför sitt lärdomsprov. 

Lärdomsprovet kan vara början på ett längre arbetsförhållande eller samarbete med universitetet.  

Fördelar för arbetsgivaren med samarbeten med anknytning till lärdomsprov:  

 • senaste kunskaper i branschen, för utveckling av verksamheten 
 • extern vision utanför organisationen  
 • förslag till lösningar utifrån forskningsresultat på problem  
 • inspirerad och motiverad arbetstagare till projektet  
 • kontakter med universitetet  
 • kontakt med en framtida expert. 

Lärdomsprov har bestämda krav på form, omfattning och innehåll av utbildningsprogram. Kraven kan avvika från arbetsgivarens önskemål och behov kring lärdomsprovsprojektet. Den studerande ansvarar för och ombesörjer att lärdomsprovet uppfyller de akademiska kraven som fastställts för det. För det lärdomsprov som den studerande utför på uppdrag kan man betala antingen lön, praktikstöd, kostnadsersättning eller skattepliktigt arvode. Ett avtal upprättas om ersättningen som utbetalas. Olika universitet och utbildningsområden kan har egna rekommendationer och praxis förknippade med ersättningar.  

För det lärdomsprov som den studerande utför på uppdrag kan man betala antingen lön, praktikstöd, kostnadsersättning eller skattepliktigt arvode. Ett avtal upprättas om ersättningen som utbetalas. Olika universitet och utbildningsområden kan har egna rekommendationer och praxis förknippade med ersättningar. 

Tips på utformande av annons 

Din annons fungerar även som skyltfönster för din organisation. Det lönar sig att lägga tid på att utforma den och väcka de sökandes intresse för uppgiften och organisationen redan i rubriken. 

När du annonserar om en praktikplats, ska du särskilt observera följande:  

Utnyttja internationella experters kompetens:  

Universitetens publiceringsvillkor 

Läs igenom universitetens gemensamt utarbetade publiceringsvillkor. Villkoren gäller vid annonsering i tjänsterna JobTeaser och Valojobs. Utöver dessa villkor har universiteten även universitetsspecifika praxis.  

Publiceringsvillkor (2020)

 1. Universitetens arbetsförmedlingstjänster är avsedda för annonser om lediga tjänster och praktikplatser samt för erbjudanden om ämnen till lärdomsprov, som lämpar sig för universitetsstuderande eller arbetssökande som har genomfört en universitetsexamen. Arbetsuppgifterna ska stödja den studerandes studier, sysselsättning efter examen eller förutsätta akademiska studier. 
 1. Universiteten har egna publiceringsvillkor och har rätt att efter egen bedömning låta bli att publicera en annons som en arbetsgivare har skickat eller ta bort en publicerad annons. 
 1. Ur annonsen ska det tydligt framgå om det är fråga om anställningsbaserat förvärvsarbete eller ett företagarbaserat uppdrag. 
 1. Aarresaari-nätverket med dithörande universitet ansvarar inte för innehållet i annonsen. 
 1. I personaltjänstföretagens annonser ska framgå uppdragsgivarens namn och arbetsuppgiftens innehåll. Vissa universitet publicerar inte anonyma annonser. 
 1. Universiteten vill att den studerande får lön för praktiken. Universiteten kan efter egen bedömning låta bli att publicera erbjudanden om praktikplatser där lönen är lägre än en lön som uppfyller arbetsvillkoren eller som inte gör det möjligt att söka praktikstöd. 
 1. Annonserna förmedlas omedelbart till universiteten. Man strävar efter att publicera annonserna för de studerande vid universiteten inom tre (3) vardagar. 
 1. Om annonsen som du har skickat innehåller ett fel eller om du annars vill ändra på den, ska du redigera annonsen via ditt konto eller länken som du fått via e-post.