Nyaste resultat

Resultat av karriäruppföljningsenkäter publiceras på olika nivåer i olika tjänster.


Resultat av karriäruppföljningen publiceras centraliserat på Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.fi, där användaren har en möjlighet att se färdiga körningar och bearbeta resultattabeller enligt sitt eget önskemål. Det görs regelbundet publikationer av resultat utifrån den nationella enkäten hittar dem på sidan Publikationer (endast på finska). Universiteten publicerar även självständigt universitetsspecifika rapporter, du når dem via sidan kontaktuppgifter i slutet av sidan. 


Karriäruppföljning av magistrar  Karriäruppföljning av doktorer Universitetsspecifik information


Universiteten publicerar egna rapporter om karriäruppföljningen på webbsidor. Se universitetsspecifika rapporter på deras egna webbsidor. 

Aalto universitetet

Hanken Svenska Handelshögskolan

Helsingfors Universitet

Östra Finlands universitet (på finska)

Jyväskylä universitet (på finska)

Konstuniversitetet

Lapplands universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på engelska)

Vasa universitet (på finska)

Åbo Univeristet (på engelska)

Åbo Akademi