Kontaktuppgifter

Aarresaari-nätverket och arbetsgrupper

Ta kontakt: koordinaattori@aarresaari.net

Om du har frågor angående JobTeaser eller Valojobs, vänligen kontakta:

  • jobteaser@aarresaari.net
  • valojobs@aarresaari.net

Aarresaari-nätverket

Ordförande Kaisa Karhu, Uleåborg universitet
Koordinator Krista Rekilä, Uleåborg universitet

Arbetsgruppen för praktik

Ordförande Marika Jokioja, Helsingfors universitet
Vice ordförande Lotta Metsärinne, Åbo universitet

Arbetsgruppen för utbildning och handledning

Ordförande Jarkko Immonen, Helsingfors universitet
Vice ordförande Susanna Ahteensuu, Åbo universitet

Samarbetsgruppen för arbetsgivare

Ordförande Ida-Maria Volturi, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT
Vice ordförande Milja Koski, Aalto-universitet

Arbetsgruppen för karriäruppföljning

Ordförande Matias Erlund, Åbo Akademi
Vice ordförande: Outi Suorsa, Östra Finlands universitet och Hanna-Leena Hietaranta-Luoma, Tammerfors universitetAalto-universitet

Otaniemi, Espoo
careerservices@aalto.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Östra Finlands universitet

Joensuu, Kuopio
urapalvelut@uef.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

LUT-universitet

Villmanstrand, Lahtis
careerservices@lut.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Tammerfors universitet

Tammerfors, Björneborg
careerservices.tau@tuni.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Åbo Akademi

Åbo, Vasa
arbetsforum@abo.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Hanken Svenska handelshögskolan 

Helsingfors, Vasa
corporaterelations@hanken.fi 

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Jyväskylä universitet

Jyväskylä, Kokkola
rekry@jyu.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Uleåborgs universitet

Uleåborg
career@oulu.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Åbo Universitet 

Åbo, Raumo och Björneborg 
rekry@utu.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Helsinfors universitet 

Helsingfors
employerservices@helsinki.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter


Lapplands universitet

Rovaniemi
rekry@ulapland.fi

Webbadresser:
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studenter

Konstuniversitetet

Helsingfors, Seinäjoki

Webbadresser:
Webbsida
Utbildningens och forskningens kvalitet

Vasa universitet

Vasa, Kokkola, Seinäjoki
urapalvelut@uwasa.fi

Webbadresser:
Tjänster för studenter