Annonsera på universiteten

Tjänsten JobTeaser används av universiteten i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Östra Finland, Uleåborg, Lappland och Vasa, Hanken och Åbo Akademi samt Aalto- och LUT-universiteten.
 
Du kan med ett och samma formulär rikta din annons antingen till alla eller enstaka universitet. Förmedlingen är avgiftsfri.

På sidan Hitta en expert hittar du mer information om universitetens publiceringsvillkor och studieområden, praktik och lärdomsprov.

JobTeaser

JobTeaser ger dig en möjlighet att skicka in en annons om en ledig tjänst till tolv olika universitet i Finland med ett och samma formulär.  

1. Logga in 
Logga in i tjänsten och skapa ett konto. Via kontot kan du administrera dina annonser och följa publiceringen av din annons på universiteten, och även hur många gånger de har visats. Gamla annonser arkiveras på ditt konto. 

2. Annonsera om lediga tjänster 
Du kan förmedla lediga tjänster och praktikplatser samt ämnen för lärdomsprov till studeranden.  På formuläret kan du välja de universitet du vill rikta din annons till. 

3. Ta emot ansökningar 
Du kan ta emot arbetsansökningar antingen till din organisations eget rekryteringssystem eller till din e-post. Om du väljer e-postalternativet, kan du hantera ansökningar och kommunicera med sökande via ditt eget konto. 

Tjänsten JobTeaser används av följande universitet:

 • Aalto-universitetet  
 • Hanken School of Economics  
 • Helsingfors universitet  
 • Östra Finlands universitet  
 • Jyväskylä universitet  
 • Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet  
 • Uleåborgs universitet  
 • Vasa universitet
 • Tammerfors universitet  
 • Åbo universitet  
 • Åbo Akademi 
 • Lapplands universitet

JobTeaserin logo

Avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster

JobTeaser används i hela Europa av fler än 700 högskolor och universitet.  Det är avgiftsfritt att lämna in en enskild annons till vilket som helst av dessa universitet. 
 
Som betaltjänst erbjuder JobTeaser synlighet i alla eller utvalda institutioner med ett enda klick. Jobteaser är en kommersiell partner för universitet. Mer information om företaget.
 
JobTeaser ger även möjlighet att skapa en arbetsgivarprofil hos enskilda universitet. Universiteten tar arbetsgivarnas profiler i bruk stegvis och varierande. 
Du kan få mer information om denna möjlighet från universitet.