Annonsera på universiteten

Förmedlingen av universitetens lediga tjänster och praktikplatser har förnyats! Det finns nu två system.  

Tjänsten JobTeaser har tagits i bruk av universiteten i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Östra Finland, Hanken och Åbo Akademi samt Aalto- och LUT-universiteten. Tjänsten Valojobs når ut till studerande vid Vasa universitet, Uleåborgs universitet och Lapplands universitet.
 
I båda tjänsterna kan du med ett och samma formulär rikta din annons till de universitet du väljer och förmedlingen är avgiftsfri.

På sidan Hitta en expert hittar du mer information om universitetens publiceringsvillkor och studieområden, praktik och lärdomsprov.

JobTeaser

JobTeaser ger dig en möjlighet att skicka in en annons om en ledig tjänst till nio universitet i Finland med ett och samma formulär.  

1.) Logga in 
Logga in i tjänsten och skapa ett konto. Via kontot kan du administrera dina annonser och följa publiceringen av din annons på universiteten och hur många gånger de har visats. Gamla annonser arkiveras på ditt konto. 

2.) Annonsera om lediga tjänster 
Till universiteten kan du förmedla lediga tjänster och praktikplatser samt ämnen för lärdomsprov till studerande.  På formuläret kan du välja universiteten dit du vill rikta din annons. 

3.) Ta emot ansökningar 
Ansökningarna kan du ta emot till din organisations eget rekryteringssystem eller till din e-post. Om du väljer e-postalternativet, kan du hantera ansökningar och kommunicera med sökande via ditt eget konto. 

Tjänsten JobTeaser används av följande universitet:

  • Aalto-universitetet  
  • Hanken School of Economics  
  • Helsingfors universitet  
  • Östra Finlands universitet  
  • Jyväskylä universitet  
  • Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet  
  • Uleåborgs universitet  
  • Tammerfors universitet  
  • Åbo universitet  
  • Åbo Akademi 

JobTeaserin logo

Avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster

JobTeaser används i hela Europa av fler än 700 högskolor och universitet.  Det är avgiftsfritt att lämna in en enskild annons till vilket som helst av dessa universitet. 
 
Som betaltjänst erbjuder JobTeaser synlighet i alla eller utvalda institutioner med ett enda klick. Jobteaser är en kommersiell partner för universitet. Mer information om företaget.
 
JobTeaser ger även möjlighet att skapa en arbetsgivarprofil hos enskilda universitet. Universiteten tar arbetsgivarnas profiler i bruk stegvis och varierande. 
Du kan få mer information om denna möjlighet från universitet.

Valojobs

Valojobs når studerande hos och nyutexaminerade från universiteten i Vasa, Lappland och Uleåborg. 

1.) Skicka en annons utan att registrera dig 

Du kan förmedla annonser i tjänsten utan att registrera dig och administrera din annons via redigeringslänken. Du kan rikta annonsen till ett valfritt universitet eller till alla tre.  
 

2.) Registrera dig som arbetsgivare 

Arbetsgivare kan registrera sig och skapa ett konto för organisationen. Det är enkelt att publicera och följa upp annonser via kontot. Detta är användbart särskilt för dem som ofta annonserar om lediga tjänster. Den grundläggande informationen om organisationen behöver inte längre uppdateras separat för varje formulär. Det är även möjligt att ansluta flera användare från samma organisation till kontot. Då inte längre bara en annonsör som administrerar annonserna. 

Annonseringen är avgiftsfri!