Samarbete med universiteten

Universitet och Aarresaari som nätverk erbjuder företag och organisationer ett brett utbud av sätt att delta och samarbeta. Syftet med samarbetet är att alla parter gynnas av verksamheten.

Samarbetsformer 

Samordningen av samarbetet fungerar på olika sätt vid olika universitet. En del universitet har en enhet som är specialiserad på frågan och hos andra universitet är samarbetet starkt förknippat med undervisnings- och forskningspersonalens kontakter. Arbetsgivarrepresentanter kan delta i undervisningen, till exempel genom gästföreläsningar eller genom att ge de studerande ett verkligt problem från företagslivet att lösa. Vid många universitet är också fallproblem och arbetslivsprojekt en permanent del av undervisningen. Studerande kan även ges möjlighet till företagsbesök, till exempel med anknytning till kursarbetet. 

Utöver undervisningen och forskningen idkas samarbete bland annat inom karriärtjänsterna och studentorganisationer, i vars evenemang arbetsgivare kan delta. Vid flera universitet ordnas årligen allmänna och studieområdesvisa rekryteringsevenemang. Vid många universitet genomförs även olika slags mentoreringsprogram. Mentorerna kan vara enskilda alumner/personer eller organisationer. Tyngdpunkten i en del program är att stödja sysselsättningen för internationella experter. Mer information om evenemangen och ansökningstiderna för olika program hittar du i kalendern. 

Information om praktik och lärdomsprovarbeten hittar du i avsnittet Hitta en expert.

Mer information får du direkt av universiteten.   

Aarresaari-nätverket som partner  

Aarresaari-nätverket är din partner i samutveckling:  

  • främjande av sysselsättningen av universitetsstuderande och kvaliteten på sysselsättningen  
  • utveckling av rekryteringen av studerande  
  • utveckling av praktikprocesserna och -rekryteringen. 
      

Vi samarbetar till exempel med statsförvaltningen, fackförbund och Finlands studentkårers förbund. Till exempel träffar praktikarbetsgruppen vid Aarresaari årligen personer som ansvarar för praktikprocesserna på statsförvaltningen och diskuterar genomförandet av praktikplatser hos staten och om universitetens praktikpraxis. Dessa möten hjälper till att utveckla praxisen såväl vid universiteten som hos staten, förmedla aktuell information och hitta nya knutpunkter där man kan idka samarbete.  

Vi öppnar gärna upp för nya diskussionskontakter. Kom med!  
 

Aarresaari-nätverket är indelat i olika arbetsgrupper med teman: 

  • Styrgruppen 
  • Arbetsgivarsamarbete 
  • Praktik 
  • Karriäruppföljning 
  • Utbildning och studiehandledning 

Läs mer om nätverkets verksamhet och arbetsgrupper.