Aarresaari-verkosto

Ett förberedande grepp stöder praktiken

16.3.2022
En framgångsrik lärandeupplevelse belönar studeranden och handledaren För många universitetsstuderande innebär sommaren praktik eller sommarjobb. På arbetsplatserna mottas dessa elever i olika roller: som inskolare, mentorer, kollegor eller till och med som praktikhandledare. Att påbörja praktiken är ett viktigt steg, då man lär känna varandra, skapar tillvägagångssätt och anpassar förväntningar om varandra. I praktiken och…
Läsa mer

Universiteten samlar in information om arbetslivet igen

8.10.2021
    Varje höst får omkring 18 000 personer som har utexaminerats vid ett universitet en nationell enkät om karriäruppföljning att svara på. Enkäten skickas till magistrar som utexaminerats för fem år sedan och till doktorer som avlagt doktorsexamen för tre år sedan. Enkätomgången för karriäruppföljning 2021 startar i oktober!     Enkäten karriäruppföljning ger omfattande information om de utexaminerades…
Läsa mer

Universiteten samlar in information om arbetslivet igen

8.10.2021
Varje höst får omkring 18 000 personer som har utexaminerats vid ett universitet en nationell enkät om karriäruppföljning att svara på. Enkäten skickas till magistrar som utexaminerats för fem år sedan och till doktorer som avlagt doktorsexamen för tre år sedan. Den nästa enkätomgången för karriäruppföljning börjar i oktober!   Enkäten om karriäruppföljning ger omfattande information om…
Läsa mer

Länge leve Aarresaari-nätverket!

23.11.2020
Universitetetens samarbete för arbetslivs- och karriärtjänster har en över 20 år lång historia, och det finns inga tecken på att verksamheten ska avta. Syftet med karriär- och rekryteringstjänsterna som grundades i universiteteten under lågkonjunkturen på 1990-talet var att öka universitetens möjligheter att stöda sysselsättningsförutsättningarna för högskoleutbildade. Verksamheten startades med hjälp av Undervisningsministeriets utvecklingsfinansiering, och arbetet…
Läsa mer