Länge leve Aarresaari-nätverket!

Universitetetens samarbete för arbetslivs- och karriärtjänster har en över 20 år lång historia, och det finns inga tecken på att verksamheten ska avta. Syftet med karriär- och rekryteringstjänsterna som grundades i universiteteten under lågkonjunkturen på 1990-talet var att öka universitetens möjligheter att stöda sysselsättningsförutsättningarna för högskoleutbildade. Verksamheten startades med hjälp av Undervisningsministeriets utvecklingsfinansiering, och arbetet har ända från början gjorts i tätt samarbete mellan universiteten.

Det viktigaste i universitetens nya tjänster var att utgå från de studerande och implementera verksamheten i grundexamenskedet i stället för fortbildning som enbart stöder sysselsättning. I början ville man stöda sysselsättningen för nyutexaminerade med tjänsterna, och de koncentrerades speciellt på teman kring att söka arbete samt för att bygga upp ett samarbete med arbetslivets representanter.

Universitetens arbetslivs- och karriärtjänster har senare utvidgats till att omfatta studerande i alla skeden av studierna. Samtidigt har frågor i anslutning till studier och hur studierna framskrider framkommit starkare och samarbetet mellan fakulteter, lärare och utbildningsutvecklare har ökat. Arbetsförmedlingstjänsterna som erbjuds som nätverkssamarbete har visat sig vara en betydande del av universitetens arbetslivssamarbete.

Arbetet i Aarresaari-nätverket grundar sig på ömsesidig förståelse för det mervärde som samarbetet medför, och är en normal uppgift på arbetstid för personalen inom arbetslivs- och karriärtjänsterna. Nätverksarbetet handlar inte enbart om möten och nyheter; det är ett konkret arbete för gemensamma arbetslivsteman och tjänster med koppling till dessa för att stöda universitetsstuderande, personal, arbetsgivare och samarbetspartner.

Det gångna året har varit mycket arbetskrävande och intensivt för Aarresaari-nätverket. En del av den förnyade verksamhetsmodellen var att anställa en deltidsanställd koordinator i början av året. Under året har man också förnyat universitetens arbetsförmedlingstjänster och gjort en omfattande förnyelse av webbplatsen. I nätverket har man även fått stöd i utmaningarna som epidemin har medfört, såsom praxis i anslutning till karriärhandledning eller praktik.

I egenskap av ordförande för nätverket har jag fått vara med i centrum av förnyelserna och arbeta med ivriga och kunniga kollegor mot gemensamma mål. Den röda tråden och inspirationskällan är fortfarande målet att stöda karriärfärdigheterna och sysselsättningen för studerande och högskoleutbildade. Jag vill rikta ett varmt tack för det gånga året till alla engagerade och motiverade personer i nätverket för er flexibilitet och er beredskap för förändringar i dessa exceptionella tider och undantagsförhållanden. Stort tack även till er samarbetspartner som har samarbetat med oss och aktivt utnyttjat tjänsterna vi erbjuder.

Information om nätverkets verksamhet och tjänster finns på vår förnyade webbplats www.aarresaari.net.

Sari Haataja

Servicechef, Tammerfors universitets Karriärtjänster
Ordförande för Aarresaari-nätverket 2020–2021