Utexaminerade i arbetslivet

Är personalbristen redan verklighet i din bransch?

19.5.2023
I nyheter och aktualitetsprogram är personalbristen ett återkommande tema. ”Personalbristen ett hot mot framtidens investeringar i Finland.” ”80 procent av arbetsgivarna berättar om svårigheter med att hitta kompetent personal.” Vilka branscher har personalbrist, och varför? På riksnivå har man som ett samarbete mellan universiteten utfört en enkät för karriäruppföljning för magistrar och doktorer, och i…
Läsa mer

Examen, arbetsliv och tillfredsställelse

25.5.2022
Reflektioner över resultaten av universitetens karriärenkät Är det viktigaste i arbetslivet prestige, lönen eller arbetets innehåll? Jag funderade på detta när jag tittade på resultaten av universitetens karriärenkät. Enkäten gav inget svar på det, men det den gav svar på var att två tredjedelar av svararna på magisternivå var nöjda eller mycket nöjda med sin…
Läsa mer

Internationella studerande på arbetsmarknaden

21.4.2022
– hur finner de varandra? Då och då skrivs i tidningarna och nyheterna om invandrarnas, särskilt om kvinnornas, arbetslöshet men även om den samtidigt pågående arbetskraftsbristen (Yle, 8.3.2022 och HS, 8.11.2021). Personalbristen är värst i social- och hälsovårdsbranschen (se Yle, 27.9.2021). Från Östra Finlands universitet utexamineras årligen cirka 100 internationella magistrar. Hälften av de utexaminerade…
Läsa mer