Öka synligheten och rekrytera vid universiteten

Kompetent arbetskraft är företagens viktigaste tillgång. Under 2022 har vi stött både på brist på arbetskraft och rekordmånga lediga arbetsplatser. I en sådan konkurrenssituation är det viktigt för organisationer att vara eftertraktade arbetsplatser och följa med studerandes förväntningar och värderingar. Framgångsrika rekryteringar kräver långsiktigt arbete, synlighet bland studerande och byggande av en positiv arbetsgivarbild. Universiteten erbjuder olika möjligheter för detta -allt från mentorskap till rekrytering. 

Vetenskaplig forskning och mångsidigt kunnande 

Forskningen vid universiteten skapar ny kunskap som överförs till utbildningarna. Universiteten har under de senaste åren satsat särskilt på innovationsverksamhet och näringslivssamarbete, med syfte att lösa de komplexa utmaningar som vårt samhälle står inför. Ett vetenskapligt sätt att tänka i kombination med innovation skapar sådant kunnande som behövs i företagen. 

Vid universiteten i Finland finns expertis inom allt från teknisk vetenskap till humaniora ämnen, och studerandenas kunnande är i många fall tvärvetenskapligt. Mera om universitetens mångsidiga urval av studieområden finns i listan över studieområden

Anställ en praktikant 

En lyckad praktik innebär entusiasm, delande av kunskap och inlärning av nya saker för alla parter. Genom att anställa en praktikant utökar du dina nätverk till vetenskapens värld och får en värdefull resurs till din organisation. 

Praktik är träning i arbetslivet och resurser måste reserveras för vägledning. Arbetsuppgifterna bör vara tillräckligt mångsidiga, men en praktikant kan inte ersätta en expert. 

Särskilt internationella studerande vid universiteten behöver praktikplatser. Mer än 11 ​​000 utländska studerande som kommit till Finland för att avlägga sin magisterexamen studerar just nu vid universiteten. För företag är anställandet av en internationell praktikant ett utmärkt sätt att öka internationaliseringen. 

Avlönade praktikplatser berättar om dig som arbetsgivare och bidrar till en bra arbetsgivarbild. Universiteten publicerar i regel inte obetalda praktikplatser och kräver att lönen åtminstone uppfyller FPA:s arbetsvillkor (minst 1 283 e/månad, år 2022). 

Universitetsspecifik information om praktik:

Alla universitet har inte sidor på svenska, så du kan hitta en mer komplett lista på de finska eller engelska sidorna.

Anmäl lediga praktik- och arbetsplatser gratis 

Tjänsten JobTeaser har tagits i bruk av Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Jyväskylä universitet och Östra-Finlands universitet, Hanken Svenska Handelshögskolan, Aalto universitetet, LUT universitetet och Åbo Akademi. Tjänsten Valojobs når ut till studerande vid Vasa universitet, Uleåborgs universitet och Lapplands universitet. 

I båda tjänsterna kan du avgiftsfritt med ett och samma formulär rikta din annons till de universitet du väljer.  

På sidan Annonsera vid universiteten hittar du mer detaljerad information och instruktioner om hur du använder JobTeaser och Valojobs. 

Exempel på universitetens rekryteringsevenemang 

Rekryteringsevenemang är ett effektivt sätt att synas på campus. Vid sidan av traditionella mässor har nya koncept tagits fram. I listan nedan finns exempel på universitetens rekryteringsevenemang. Listan innehåller inte alla evenemang och det lönar sig också att följa utbudet på universitetens egna hemsidor. 

Hanken – Svenska handelshögskolan

Helsingfors universitet 

LUT-universitet

Åbo universitet

Du kan hitta fler evenemang på de finska och engelska sidorna.

Universitetets kontaktuppgifter

Du hittar alla universitetets kontaktuppgifter på Aarresaari kontaktuppgiftersida. Kontakta oss gärna!

Nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster, Aarresaari