Information om karriäruppföljning

Universitetens karriär- och rekryteringstjänster genomför regelbundet karriäruppföljning inom det nationella nätverket Aarresaari. Uppföljning har gjorts redan i tio år, där nästa alla universitet har deltagit. Målgruppen för magistrarnas karriäruppföljning är de som avlagt högre högskole-examen eller en avslutad lägre examen för fem år sedan. Utexaminerade doktorer granskas 2-3 år efter examen.

Målsättningen med karriäruppföljningarna är att få en bredare bild av arbetsmarknaden för akademiker och samtidigt mäta hur väl universitetsutbildningen svarar mot de krav som finns i arbetslivet. Resultaten kommer att användas inom utveckling av universitetsutbildningen och även för handledning av studerande.  Data från uppföljningarna har redan utnyttjats inom webbtjänsten Töissä.fi

I oktober 2020 startade karriäruppföljningen för de magistrar, småbarnspedagoger och farmaceuter som utexaminerats år 2015.