Valmistuneet työelämässä

Yliopistojen uraseurantaa maistereille ja tohtoreille tehdään ura- ja työelämäpalvelujen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston yhteistyönä. Seurantaa on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan ja mukana ovat kaikki yliopistot. Maisterien uraseurannassa kohdejoukko on kaikki viisi vuotta aiemmin joko ylemmän korkeakoulututkinnon tai päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tohtorien sijoittumista tarkastellaan 3 vuotta valmistumisen jälkeen. Tiedonkeruu toteutetaan joka syksy.

Uraseuranta tuottaa kattavaa tietoa akateemisten laadullisesta työllistymisestä sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin. Tuloksia hyödynnetään mm. opetuksen suunnittelussa, ohjauksessa ja koulutuksen kehittämisessä. Maisterien uraseurannan tulokset vaikuttavat myös yliopistojen rahoitukseen.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on yhteydessään toimivan Palauteryhmän toimesta laatinut yliopistojen palautekyselyiden yhteiset eettiset periaatteet (pdf). Periaatteet asettavat reunaehdot yliopistojen yhteisten kyselyiden toteuttamiselle, ja niiden avulla pyritään tarkentamaan muun muassa vastaajarekrytointiin liittyviä käytäntöjä. Tarkemmat tiedonkeruun prosessikuvaukset löytyvät kyselyjen omilta sivuilta.