Eläköön Aarresaari-verkosto!

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden yhteistyöllä on yli 20-vuotinen historia, eikä sen toiminnassa näy hiipumisen merkkejä. Yliopistoihin 1990-luvun laman myötä perustettujen ura- ja rekrytointipalvelujen tarkoituksena oli lisätä korkeakoulujen mahdollisuuksia tukea korkeakoulutettujen työllistymisvalmiuksia. Toiminta käynnistettiin Opetusministeriön kehittämisrahoituksen turvin, ja työtä on tehty alusta asti yliopistojen tiiviinä yhteistyönä.

Tärkeintä yliopistojen uusissa palveluissa oli vahva opiskelijalähtöisyys ja toiminnan sijoittaminen perustutkinto­vaiheeseen pelkän työllistymistä tukevan täydennyskoulutuksen sijaan. Aivan alkuun palveluilla haluttiin tukea vastavalmistuneiden työllistymistä, ja ne keskittyivätkin erityisesti työnhakuun liittyviin teemoihin sekä yhteistyön rakentamiseen työelämän edustajien kanssa.

Myöhemmin yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen toiminta on laajentunut koskemaan opiskelijoita opintojen kaikissa vaiheissa. Samalla opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet vahvemmin esiin ja yhteistyö tiedekuntien, opettajien ja koulutuksen kehittäjien kanssa on lisääntynyt. Myös verkostoyhteistyönä tarjotut työnvälityspalvelut ovat nousseet merkittäväksi osaksi yliopistojen työelämäyhteistyötä.

Aarresaari-verkoston työ perustuu jaettuun ymmärrykseen yhteistyön tuomasta lisäarvosta, ja työtä tehdään osana työelämä- ja urapalveluiden henkilöstön normaalia tehtäväkenttää ja työaikaa. Verkostotyö ei ole vain kokouksia ja kuulumisten vaihtamista, vaan työtä tehdään hyvin konkreettisesti yhteisten, niin yliopisto-opiskelijoita ja henkilöstöä kuin työnantajia ja sidosryhmiä tukevien työelämäteemojen ja niihin linkittyvien palvelujen parissa.

Kulunut vuosi on ollut Aarresaari-verkostolle erittäin työntäyteinen ja vauhdikas. Osana uudistettua toimintamallia verkostolle palkattiin alkuvuonna osa-aikainen koordinaattori. Vuoden aikana on myös uudistettu yliopistojen työnvälityspalveluja sekä toteutettu laaja verkkosivu-uudistus. Verkostosta on löytynyt tukea myös monissa pandemian asettamissa haasteissa, kuten uraohjaukseen tai harjoitteluihin liittyvissä käytännöissä.

Verkoston puheenjohtajan roolissa olen saanut olla mukana uudistusten ytimessä ja työskennellä innostuneiden ja osaavien kollegojen kanssa yhteisten tavoitteiden eteen. Työssä punaisena lankana ja innoittajana ovat säilynyt edelleen tavoite tukea opiskelijoiden ja korkeakoulutettujen urataitoja ja työllistyvyyttä. Haluan lämpimästi kiittää koko verkoston sitoutuneita ja motivoituneita tekijöitä kuluneesta vuodesta, omistautumisesta ja venymisestä sekä muutosvalmiudesta myös poikkeusaikoina ja poikkeusoloissa. Kiitos myös teille yhteistyökumppaneille, jotka olette tehneet kanssamme yhteistyötä ja hyödyntäneet aktiivisesti tarjoamiamme palveluita.

Verkoston toiminnasta ja palveluista löydät tietoa uudistuneelta verkkosivustoltamme www.aarresaari.net.

Sari Haataja

Palvelupäällikkö, Tampereen yliopiston Urapalvelut
Aarresaari-verkoston puheenjohtaja 2020-2021

Julkaistu:

23.11.2020

Kategoriat:

Yleinen