Urasuunnittelu

Koll på klyftorna!

6.10.2023
Grön karriärvägledning som metodik för att bygga broar i viktiga övergångsskeden vid universitetsutbildning Heini Hult-Miekkavaara, karriärvägledningsexpert, Helsingfors universitet 17.9.2023 Det är ett faktum att vi befinner oss mitt i en ekosocial kris vars frön såddes i begynnelsen av den industriella revolutionen cirka 260 år sedan och som tog ordentlig fart när den stora accelerationen började…
Läsa mer

Ett förberedande grepp stöder praktiken

16.3.2022
En framgångsrik lärandeupplevelse belönar studeranden och handledaren För många universitetsstuderande innebär sommaren praktik eller sommarjobb. På arbetsplatserna mottas dessa elever i olika roller: som inskolare, mentorer, kollegor eller till och med som praktikhandledare. Att påbörja praktiken är ett viktigt steg, då man lär känna varandra, skapar tillvägagångssätt och anpassar förväntningar om varandra. I praktiken och…
Läsa mer

Rekryterare, vem är lämplig för din företagskultur?

15.11.2021
Vi har pratat endast 10 minuter men jag har redan gjort en full sida anteckningar. Arbetserfarenhet inom skogsindustrin i tre olika länder, sammanlagt tio år av vilka fem i chefsställning; magisterexamen i miljövetenskap blir snart färdig i målsatt tid; långa biämnesstudier i samhällsvetenskaper, en annan examen inom handelsbranschen; skriftliga och muntliga kunskaper i sex språk…
Läsa mer