Työnantajayhteistyö

Tips om hur du når studenter med din platsannons

1.2.2022
En väl skriven annons fångar bättre studerandes uppmärksamhet. Vi har sammanställt några tips för effektiv användning av tjänsten. JobTeaser är avsedda för annonser om lediga tjänster och praktikplatser samt för erbjudanden om examensarbeten som lämpar sig för universitetsstuderande eller arbetssökande som har avlagt en universitetsexamen. Arbetsuppgifterna ska förutsätta akademiska studier och stödja den studerandes studier…
Läsa mer

Rekryterare, vem är lämplig för din företagskultur?

15.11.2021
Vi har pratat endast 10 minuter men jag har redan gjort en full sida anteckningar. Arbetserfarenhet inom skogsindustrin i tre olika länder, sammanlagt tio år av vilka fem i chefsställning; magisterexamen i miljövetenskap blir snart färdig i målsatt tid; långa biämnesstudier i samhällsvetenskaper, en annan examen inom handelsbranschen; skriftliga och muntliga kunskaper i sex språk…
Läsa mer