Blogi

Karriäruppföljning av doktorer

20.11.2020
Aarresaari-nätverket följer aktivt upp hur akademiskt utbildade personer placerar sig i arbetslivet.  De nyaste resultaten finns på sidan Nyaste resultat. Process för karriäruppföljning av doktorer  Målgruppen för karriäruppföljningen är personer som har avlagt doktorsexamen tre år tidigare. Genomföring Aarresaari-nätverkets karriäruppföljningsgrupp koordinerar riksomfattande genomförandet av karriäruppföljningsenkäterna. Universiteten beslutar tillsammans om innehållet av enkätformuläret samt tidpunkten och…
Läsa mer

Praktik och jobbsökning

20.11.2020
Praktik är arbetserfarenhet Praktik som utförts under studietiden är ett bra tillfälle att skaffa arbetserfarenhet och ett nätverk inom den egna branschen. Genom arbetserfarenhet förbättrar du dina möjligheter att placera dig på arbetsmarknaden. Genom att nätverka redan under studietiden får du information om aktörerna inom branschen och om eventuella arbetstillfällen. Beakta också att arbetserfarenheten växer via praktik,…
Läsa mer

Karriäruppföljning av magistrar

20.11.2020
Aarresaari-nätverket följer aktivt upp hur akademiskt utbildade personer placerar sig i arbetslivet.  De nyaste resultaten finns på Nyaste resultat sidan. Process för karriäruppföljning av magistrar Målgruppen för karriäruppföljningen är personer som fem år tidigare har avlagt högre högskoleexamen och s.k. avslutande lägre högskole-examen. Som allmän beskrivning av målgruppen används termen magistrar.  Genomföring Aarresaari-nätverkets karriäruppföljningsgrupp koordinerar…
Läsa mer

Utexaminerade i arbetslivet

20.11.2020
Information om karriäruppföljning  Universitetens karriäruppföljning för magistrar och doktorer genomförs som samarbete inom det nationella Aarresaari-nätverket för karriär- och arbetslivstjänster. Uppföljning har gjorts redan över tio år och alla universitet har deltagit i den. Målgruppen för magistrarnas karriäruppföljning är alla som har avlagt högre högskoleexamen eller avslutad lägre högskoleexamen för fem år sedan. Utexaminerade doktorer granskas…
Läsa mer

Karriärplanering

19.11.2020
”Karriären är en resa genom arbete, utbildning och övriga livet.”—  Tristram Hooley Karriärplanering handlar om att orientera sig i framtiden på ett övergripande sätt och utforma sin egen identitet, och dess mest centrala element är aktörskap och meningsfullhet. Uppgiften för universitetens karriärvägledare och -tjänster är att under studiernas gång stödja sina studerande i deras egna…
Läsa mer

Aarresaari-nätverket

19.11.2020
Nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster Aarresaari-nätverket är ett riksomfattande samarbetsnätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster i Finland. Som nätverk producerar vi tjänster för universitetsstuderande och nyutexaminerade samt för universitet, arbetsgivare och intressentgrupper. Nätverket har varit aktivt redan i över 20 år. Aarresaari-nätverket innehåller följande universitet: Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet,…
Läsa mer

Kontaktuppgifter

17.11.2020
Aarresaari-nätverket och arbetsgrupper Ta kontakt: koordinaattori@aarresaari.net Om du har frågor angående JobTeaser eller Valojobs, vänligen kontakta: jobteaser@aarresaari.net valojobs@aarresaari.net Aarresaari-nätverket Ordförande Sari Haataja, Tammerfors universitetKoordinator Sari Pohjankyrö, Tammerfors universitet Arbetsgruppen för praktik Ordförande Marika Jokioja, Helsingfors universitet Vice ordförande Lotta Metsärinne, Åbo Universitet Arbetsgruppen för utbildning och handledning Ordförande Ulla Eskola, Aalto-universitetVice ordförande Jarkko Immonen, Helsingfors…
Läsa mer

Hitta en expert

17.11.2020
Via universitetens kanaler når du studerande och nyutexaminerade kandidater, magistrar och doktorer, som söker jobb och praktikplatser som motsvarar deras utbildning. På universiteten hittar du kompetens inom allt från tekniska vetenskaper till humaniora. Totalt studerar cirka 150 000 studerande vid universitet i Finland. Annonsera på universiteten  Lediga tjänster   I universitetens tjänster publicerar vi huvudsakligen annonser om…
Läsa mer

Hem

17.11.2020
Nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster Aarresaari-nätverket är ett riksomfattande samarbetsnätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster i Finland. Som nätverk producerar vi tjänster för universitetsstuderande och nyutexaminerade samt för universitet, arbetsgivare och intressentgrupper. Nätverket har varit aktivt redan i över 20 år. Hitta en expert  På universiteten hittar du kompetens inom allt från tekniska vetenskaper…
Läsa mer