Harjoittelu ja työnhaku

Harjoittelu on työkokemusta

Opiskeluaikana suoritettu harjoittelu on hyvä tilaisuus hankkia oman alan työkokemusta ja verkostoitua alalle. Työkokemuksen kautta parannat mahdollisuuksiasi sijoittua työmarkkinoille. Verkostoitumalla jo opiskeluaikana saat tietoa alan toimijoista ja mahdollisista työtilaisuuksista. Huomaathan myös, että työkokemusta karttuu harjoittelun ohella erilaisista kesätöistä, osa-aikatöistä sekä vapaaehtoistöistä.Harjoittelun oppimistavoitteet

Opintoihin kuuluvan harjoittelun tarkoituksena on soveltaa koulutuksessa opittuja asioita käytännössä ja auttaa jäsentämään teoreettista tietoa. Harjoittelun käytännöt ovat koulutusalakohtaisia ja vaihtelevat yliopistoittain/korkeakouluittain. Joten ennen kuin alat etsiä harjoittelupaikkaa, ota selvää oman tutkintosi opetussuunnitelmasta harjoittelulle asetetuista vaatimuksista ja tavoitteista. Sinun kannattaa myös asettaa harjoittelullesi omia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista harjoittelun aikana.

Jos haluat harjoittelusta opintopisteitä eli osaksi tutkintoa, tarkista oman yliopistosi / oppiaineesi käytännöt harjoittelun hyväksyttämiseksi.
Mistä löytää harjoittelupaikka

Yliopistoille lähetettyjä harjoittelupaikkatarjouksia voit etsiä yliopistojen omien työnvälityspalvelujen kautta tai kontaktoimalla suoraan kiinnostavia työnantajia. Yksityisellä sektorilla on tarjolla vastavalmistuneille tarkoitettuja trainee-paikkoja, mutta ne eivät välttämättä täytä yliopiston harjoittelun ehtoja.

Mikäli sinua kiinnostaa kansainvälistyminen ja haluat harjoittelupaikan ulkomailta, kansainvälinen harjoitteluohjelma on usein kätevin tapa löytää harjoittelupaikka. Harjoitteluohjelmia löydät mm. Opetushallituksen sivuilta.
Harjoittelutuki vai apuraha?

Jotkut työnantajat edellyttävät harjoitteluun otettavalta opiskelijalta yliopiston rahallista harjoittelutukea. Harjoittelutukea haetaan omalta yliopistolta.

Mikäli teet harjoittelusi ulkomailla, harjoitteluohjelmat ja/tai yliopistot usein maksavat apurahaa harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin, mm. matka-apurahoihina. Harjoittelutuen tai apurahan suuruus, myöntämisen ehdot ja muut käytännöt vaihtelevat kuitenkin todella paljon, joten parhaiten nämä asiat selviävät kysymällä omasta oppiaineestasi.Harjoittelun päätyttyä

 • Kysy suosittelijaa tulevaa työnhaku varten tai suositusta LinkedIn:iin
 • Pyydä työtodistus, joka sisältää arvioinnin harjoittelusta.
 • Päivitä CV ja LinkedIn-profiili.

Saat enemmän irti harjoittelukokemuksestasi, kun mietit harjoittelun jälkeen oppimaasi mm. seuraavien asioiden kautta. Pohdi kysymyksiä myös harjoittelun aikana.

 • Mitä taitoja ja valmiuksia tarvitsin työtehtävistä suoriutuakseni?
 • Mistä työtehtävistä pidin, ja mistä selvisin parhaiten?
 • Mistä työtehtävistä pidin vähiten, ja mitä olisin voinut tehdä paremmin?
 • Mitä opin omasta alastani?
 • Kiinnostiko ala minua niin paljon, että haluaisin työllistyä ko. alalle valmistumiseni jälkeen?
 • Millaisia kontakteja sain työjaksoni aikana?
 • Miten viihdyin työpaikalla ja työkavereiden parissa?
 • Millainen rooli minulla oli työyhteisössä?
 • Millaista palautetta sain työnantajaltani ja työtovereiltani?
 • Mitä työnantajani hyötyi harjoittelustani?


Työnhaku

Työnhaku on muutakin kuin avoimien paikkojen selailua erilaisissa palveluissa. Voit parantaa työnhakuasi analysoimalla ensin itseäsi. Minkälaista työtä haluat tehdä? Mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä? Millaisia vahvuuksia ja osaamista sinulla on? Missä olet jo ollut mukana? Mitä haluaisit oppia?

Töitä haettaessa on myös hyvä pyrkiä asettumaan työnantajan asemaan. Mitä osaamista työnantaja tarvitsee? Minkä asian eteen organisaatio työskentelee? Miten se on organisoitunut? Keiden kanssa ja kenelle organisaatio työskentelee?

Tiesitkö, että monet työpaikat täyttyvät ilman avointa hakua? Täsmähaku sinua kiinnostaviin organisaatiohin voikin olla hyvä keino välttää hakijaruuhka ja löytää tarve, joka ei ole jalostunut työpaikkailmoitukseksi.