Harjoittelu ja työnhaku

Harjoittelu on työkokemusta

Opiskeluaikana suoritettu harjoittelu on hyvä tilaisuus hankkia oman alan työkokemusta ja verkostoitua alalle. Työkokemuksen kautta parannat mahdollisuuksiasi sijoittua työmarkkinoille. Verkostoitumalla jo opiskeluaikana saat tietoa alan toimijoista ja mahdollisista työtilaisuuksista. Huomaathan myös, että työkokemusta karttuu harjoittelun ohella erilaisista kesätöistä, osa-aikatöistä sekä vapaaehtoistöistä.Harjoittelun oppimistavoitteet

Opintoihin kuuluvan harjoittelun tarkoituksena on soveltaa koulutuksessa opittuja asioita käytännössä ja auttaa jäsentämään teoreettista tietoa. Harjoittelun käytännöt ovat koulutusalakohtaisia ja vaihtelevat yliopistoittain/korkeakouluittain. Joten ennen kuin alat etsiä harjoittelupaikkaa, ota selvää oman tutkintosi opetussuunnitelmasta harjoittelulle asetetuista vaatimuksista ja tavoitteista. Sinun kannattaa myös asettaa harjoittelullesi omia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista harjoittelun aikana.

Jos haluat harjoittelusta opintopisteitä eli osaksi tutkintoa, tarkista oman yliopistosi / oppiaineesi käytännöt harjoittelun hyväksyttämiseksi.Harjoittelu Suomessa ja yliopistojen harjoittelutuet

Yliopistoille lähetettyjä harjoittelupaikkatarjouksia voit etsiä yliopistojen omien työnvälityspalvelujen kautta tai olemalla suoraan yhteydessä kiinnostaviin työnantajiin. Yksityisellä sektorilla on tarjolla vastavalmistuneille tarkoitettuja trainee-paikkoja, mutta ne eivät välttämättä täytä yliopiston harjoittelun ehtoja. Jotkut työnantajat edellyttävät harjoitteluun otettavalta opiskelijalta yliopiston rahallista harjoittelutukea. Harjoittelutukea haetaan omalta yliopistolta. 


Harjoittelu ulkomailla ja mahdollisuudet apurahaan 

Mikäli sinua kiinnostaa kansainvälinen työkokemus ja haluat harjoittelupaikan ulkomailta, kansainvälinen harjoitteluohjelma on usein kätevin tapa löytää harjoittelupaikka. Harjoitteluohjelmia löydät mm. Opetushallituksen sivuilta. EU:n Erasmus-ohjelma tarjoaa myös yliopistosi kautta mahdollisuuden toteuttaa harjoittelu ulkomailla. Harjoitteluohjelmat ja/tai yliopistot usein maksavat apurahaa harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin, mm. matka-apurahoihin. Harjoittelutuen tai apurahan suuruus, myöntämisen ehdot ja muut käytännöt vaihtelevat kuitenkin todella paljon, joten parhaiten nämä asiat selviävät kysymällä omasta oppiaineestasi. Harjoittelun aikana

Harjoittelun ohjaaja ja oman työn johtaminen 

Sinulla tulee olla nimetty ohjaaja harjoittelun aikana. Hänen kanssaan käytte läpi työtehtäviäsi ja muita perehdytykseen liittyviä asioita. Oman työn johtaminen ja muotoilu ovat kuitenkin tärkeitä myös harjoittelussa. Töiden jaksottaminen, tehtävien aikatauluttaminen ja niihin orientoituminen voi muistuttaa itsenäisiä yliopisto-opintoja, ja opiskelijana saatat jo ennestään olla oman työsi johtamisen asiantuntija. Moneen harjoitteluun sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä, mutta on hyvä myös muistaa pyytää apua tilanteen vaatiessa.  

Ohjaajan kanssa on hyvä keskustella pitkin harjoitteluaikaa. Välietapeissa voi ohjaajan kanssa tarkastella työtehtävien etenemistä, harjoittelun tavoitteiden saavuttamista sekä harjoittelun aikana esiin nousseita kysymyksiä. Usein keskustelua helpottaa, kun näitä asioita on kirjannut itselleen ylös pitkin matkaa. Voit myös sopia ohjaajasi kanssa teille sopivan tavan, jolla voit välittää hänelle kysymyksiäsi myös ohjauskeskusteluiden välissä. 

Hiljainen tieto 

Työpaikoilla ja aloilla on tyypillisesti hiljaista tietoa kuten esimerkiksi toimintatapoja, joita ei ole sanoitettu. Hiljaiseen tietoon voi olla vaikea päästä käsiksi verrattain lyhyessä harjoittelutyösuhteessa, mutta hiljaista tietoa kuitenkin omaksuu matkan varrella pikkuhiljaa. Epämuodolliset tilaisuudet ja keskustelut antavat näkemystä työyhteisön dynamiikasta. Voit myös itse aktiivisesti kysyä työpaikan epämuodollisista tapaamisista ja toimintatavoista. 

Työterveys ja ongelmatilanteet 

Työsuhteisena harjoittelijana olet työnantajan työterveyshuollon piirissä. Voit myös turvautua opiskelijaterveydenhuoltoon vaikeuksien edessä. Jos koet epäasiallista kohtelua, tai jos työnantaja ei toimi niin kuin työ- tai harjoittelusopimuksessa on sovittu, kannattaa myös olla yhteydessä yliopistoosi. 

Apua kannattaa kysyä herkästi, jos jokin asia on epäselvä. Ohjaajan ja työkavereiden lisäksi myös yliopiston henkilökuntaan voi olla yhteydessä mahdollisten hankaluuksien edessä. 


Harjoittelun päätyttyä

Saat enemmän irti harjoittelukokemuksestasi, kun mietit harjoittelun jälkeen oppimaasi mm. seuraavien asioiden kautta. Pohdi kysymyksiä myös harjoittelun aikana. 

 • Mitä taitoja ja valmiuksia tarvitsin työtehtävistä suoriutuakseni? 
 • Mistä työtehtävistä pidin, ja mistä selvisin parhaiten? 
 • Mistä työtehtävistä pidin vähiten, ja mitä olisin voinut tehdä paremmin? 
 • Mitä opin alasta/sektorista? 
 • Kiinnostiko ala minua niin paljon, että haluaisin työllistyä ko. alalle valmistumiseni jälkeen? 
 • Millaisia kontakteja sain harjoitteluni aikana? 
 • Miten viihdyin työpaikalla ja työkavereiden parissa? 
 • Millainen rooli minulla oli työyhteisössä? 
 • Millaista palautetta sain työnantajaltani ja työkavereiltani? 
 • Mitä työnantajani hyötyi harjoittelustani? 

Muista myös: 

 • kysyä suosittelijaa tulevaa työnhakua varten (voi olla esim. esihenkilö tai tiiminvetäjä) 
 • pyytää työtodistus, joka sisältää arvioinnin harjoittelusta 
 • päivittää CV ja LinkedIn-profiilisi 


Työnhaku

Työnhaku on muutakin kuin avoimien paikkojen selailua erilaisissa palveluissa. Voit parantaa työnhakuasi analysoimalla ensin itseäsi. Minkälaista työtä haluat tehdä? Mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä? Millaisia vahvuuksia ja osaamista sinulla on? Missä olet jo ollut mukana? Mitä haluaisit oppia?

Töitä haettaessa on myös hyvä pyrkiä asettumaan työnantajan asemaan. Mitä osaamista työnantaja tarvitsee? Minkä asian eteen organisaatio työskentelee? Miten se on organisoitunut? Keiden kanssa ja kenelle organisaatio työskentelee?

Tiesitkö, että monet työpaikat täyttyvät ilman avointa hakua? Täsmähaku sinua kiinnostaviin organisaatiohin voikin olla hyvä keino välttää hakijaruuhka ja löytää tarve, joka ei ole jalostunut työpaikkailmoitukseksi.