Info

Aarresaari 20 vuotta (1.9.2014)


Aktiivinen verkostotoimija

Aarresaari-verkosto eli yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen verkoston keskeisenä tavoitteena on huolehtia kansallisesta koordinaatiotehtävästään ura- ja rekrytointialalla. Verkostoon kuuluu 12 yliopistoa ympäri Suomen.

Nopeasti kasvaneessa ja muuttuvassa korkeakoulukentässä ohjauksen, ja aivan erityisesti ura- ja työelämäohjauksen, vahvistaminen ja profiloiminen ovat osa onnistuneen kansallisen koulutusstrategian toteuttamista.

Työelämän muutokset ja taantuma heijastuvat myös akateemiseen tutkinnon suorittaneiden työllistymismahdollisuuksiin ja luovat paineita työelämäorientaation terävöittämiselle tutkinnoissa. Yksi ratkaiseva kysymys on, miten pystytään ylläpitämään opiskelijoiden työelämä- ja työmarkkinatietämys riittävän korkealla tasolla. Yliopistojen U&R-palveluilla on tässä merkittävä rooli.

Työnantajakentän näkökulmasta keskeisiä teemoja ovat yliopisto-työnantajayhteistyön tehokkaat mallit ja suorat yhteydet kampuksille. Työnantajakuvan kohentaminen tai uusien resurssien hankintaan tähtäävän rekrytoinnin suunnittelu kannattaa usein aloittaa oman alueen U&R-toimijoiden kanssa.

Lyhyt Aarresaari- ja U&R-historia

Suomen yliopistoissa käynnistettiin ura- ja rekrytointipalvelutoiminta syksyllä 1994. U&R-palveluiden perustamisesta lähtien yliopistojen yksiköt ovat olleet tiivissä yhteistyössä ja kehittäneet yhdessä toimintaansa. Kansallinen verkostoituminen on lisännyt toiminnan vaikuttavuutta ja sen yhteiskunnallista merkitystä.

Kansallisen verkoston toiminta oli aluksi vapaamuotoista, ja yhteistyö perustui erilaisten tapahtumien ja projektien organisointiin. Vuonna 2001 yliopistot tekivät virallisen yhteistyösopimuksen Aarresaari-verkoston (Suomen akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut) toiminnasta.

Verkoston tuottama Aarresaari.net-sivusto oli ensimmäinen valtakunnallinen kampusrekrytointiin liittyvä palvelukonsepti työnantajille ja samalla myös yhtenäinen palvelujärjestelmä eri yliopistojen opiskelijoille. Aarresaaren verkkosivut ovat viime vuosina pysytelleet Suomen suosituimpien työ- ja urateeman verkkosivujen joukossa. Vuonna 2014 tehdyn verkkosivu-uudistuksen tavoitteena on entisestään terävöittää Aarresaari-verkoston profiilia yliopisto-opiskelijoiden rekrytointikanavana.

Ura- ja rekrytointipalveluilla on selkeä yhteinen missio toiminnalle: edistää opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden tarkoituksenmukaista sekä laadukasta sijoittumista työelämään. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää monipuolista vuorovaikutusta niin työnantajien, sidosryhmien, opiskelijoiden kuin yliopistojenkin kanssa.

Yliopistojen ura ja rekrytointipalveluiden tarjoamat palvelut:

Työnantajille

 • Näkyvyys työnantajille; yritys- ja uratapahtumat
 • Kampusrekrytointi
 • Harjoittelu- ja lopputyöyhteistyö

Vastavalmistuneille ja opiskelijoille

 • Työpaikkojen välitys
 • Yksilö- ja ryhmänohjaus; koulutustarjonta
 • Tietopalvelut, infotilaisuudet, tapahtumat
 • Harjoittelupaikkojen sekä pro gradu/DI-töiden välitys

Yliopistoille

 • Työllistymisen|sijoittumisen määrän ja laadun seuranta
 • Opetuksen ja harjoittelun kehittämistoimet/asiantuntijapalvelut
 • Työelämäorientaatio-opintojen tuki ja toteutus
 • Työelämäyhteydet/alumniyhteydet