Yliopistojen harjoittelutuki


Yliopistot haluavat tukea laadukkaiden ja opintoihin soveltuvien harjoittelupaikkojen löytymistä eri tavoin, mm. osalle opiskelijoita myönnettävien harjoittelutukien kautta.  

Näissä ns. tuetuissa harjoitteluissa työnantaja palkkaa opiskelijan työ- tai virkasuhteeseen ja laskuttaa yliopiston kanssa etukäteen sovitun harjoittelutuen harjoittelun päätyttyä. Poikkeuksena tästä on Hanken, joka maksaa tuen suoraan opiskelijalle.  


Kotimaan harjoittelutukien edellytyksenä on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan 1 399 e/kk (vuonna 2024). Harjoittelutuki vaihtelee hieman yliopistoittain, ollen pääsääntöisesti kuitenkin noin 1300-1800 euroa/ 3 kk harjoittelu. Huomaathan, että harjoittelutuki ei ole sama kuin harjoittelijalle maksettava palkka, eikä tuen määrä vaihtele suhteessa palkan suuruuteen.  

Ajankohta, jolloin opiskelijoilla on tieto harjoittelutuen saamisesta, vaihtelee yliopistoittain, mutta pääsääntöisesti tieto on opiskelijoilla alkuvuodesta. Opiskelijat voivat yleensä tehdä harjoittelun mihin aikaan vuodesta tahansa.  

Huomaathan, että yliopistojen harjoittelutukea on mahdollista myöntää vain osalle opiskelijoiden harjoitteluista. Yliopistoilla onkin yliopistokohtaisia rajauksia ja ehtoja siihen, minkälaisissa harjoitteluissa tukea on mahdollista käyttää. Tarkistathan aina harjoittelutuen käytänteet harjoittelupaikkaa hakeneelta opiskelijalta tai opiskelijan yliopistolta.  


Aarresaari-verkoston yliopistojen harjoittelutukikäytänteet 

Tähän on koottuna tietoja yliopistojen harjoittelukäytänteistä. Tarkistathan aina tapaus- ja ajankohtaiset tiedot harjoittelupaikkaa hakeneelta opiskelijalta tai opiskelijan yliopistolta.  

Harjoittelutuella (tai ns. harjoittelutukisetelillä/voucherilla) tarkoitetaan opiskelijalle myönnettyä oikeutta kohdistaa yliopiston rahallista tukea harjoitteluunsa. Työnantaja laskuttaa pääsääntöisesti tuen yliopistolta jälkikäteen.  


Yliopistot
Harjoittelun enimmäistukisumma(t) Erityistä mainittavaa 

Aalto-yliopisto  
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 
Aalto-yliopisto tekniikan korkeakoulut: (opiskelijapalvelut@aalto.fi)
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: (hanna.karkku@aalto.fi
1800 € / 3 kk:n harjoittelu, 1200 € / 2 kk:n harjoittelu.  Voucher -järjestelmä.
Hanken Svenska handelshögskolan Harjoittelutuki on kandidaattivaiheen opiskelijoille 2000 € (3kk) ja maisterivaiheen opiskelijoille kohteesta ja harjoittelun kestosta riippuen 1140 € – 1860 € (minimiaika 60 pv.).
Tuki maksetaan suoraan opiskelijalle. Kotimaiset opiskelijat saavat apurahaa ainoastaan ulkomaan harjoitteluun, ulkomaiset tutkinto-opiskelijat voivat saada apurahaa myös Suomessa tapahtuvaan harjoitteluun. 
Helsingin yliopisto Harjoittelutuki 1800 € / opiskelija vähintään 2-3 kk:n harjoittelusta (riippuen oppiaineesta). Harjoittelutukiseteli -järjestelmä.
Itä-Suomen Yliopisto Harjoittelutuki 1800 €/opiskelija 2-6 kk:n harjoitteluun. Opiskelija voi saada harjoittelutuen kerran opintojensa aikana. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle.Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan ja sopii alustavasti harjoittelusta työnantajan kanssa sekä varmistaa omasta oppiaineestaan harjoittelun sopivuuden opintoihinsa. Osasto/laitos ja työnantaja tekevät harjoittelusopimuksen jonka yhteydessä sovitaan harjoittelutuesta.
Jyväskylän yliopisto Harjoittelutukien suuruus ja laajuus päätetään laitoksittain. Laitokset päättävät itsenäisesti myönnettävästä harjoittelutuesta. Kaikilla laitoksilla ei ole tuettua harjoittelua. 
Lapin yliopisto Kasvatustieteet ja yhteiskuntatieteet, oikeustieteet, taiteet. Kaikilla tiedekunnilla 1800 € / 3 kk:n harjoittelu.Tuki (voucher) myönnetään opiskelijalle, mutta maksetaan työnantajalle.
Oulun yliopisto1600 € / vähintään 2 kk:n harjoittelu josta myönnetään 5 opintopistettä.  Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja sopii alustavasti harjoittelutuesta. Tämän jälkeen hän tekee harjoittelutukihakemuksen ja tuki varataan hänelle. Harjoittelutukia myönnetään niin pitkälle kun tukia on jäljellä.  
Tampereen yliopisto Harjoittelutuki 1800 € / opiskelija vähintään 2-4 kk:n harjoitteluun (riippuen opiskelijan tutkinto-ohjelmasta). Harjoittelutukiseteli -järjestelmä.
Turun yliopisto Harjoittelutuki 1800 € / harjoittelu vähintään 2-3 kk:n harjoittelusta (riippuen oppiaineesta).  Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja sopii alustavasti harjoittelutuesta. Tämän jälkeen hän tekee sähköisen harjoittelusitoumuksen yhdessä työnantajan ja yliopiston kanssa. Harjoittelutuen käytöttö ja myöntäminen ilmoitetaan harjoittelusitoumuksessa. Tuki myönnetään kaikille perustutkinto-opiskelijoille kerran opintojen aikana.
Vaasan yliopisto 1800 € / 3 kk:n harjoittelu. Harjoitteluvoucher -järjestelmä.
Åbo Akademi  1300 € / koko 3 kk:n harjoittelu tai 900 € / 2 kk:n harjoittelu. Valtiotyönantajille 1800 € / 3 kk:n harjoittelu tai 1200 € / 2kk:n harjoittelu. Harjoittelun kesto vähintään 2 kk. Harjoittelutukiseteli -järjestelmä, jossa jokaiselle opiskelijalle myönnetään tuki kerran opintojen aikana (väh. 60 op TAI maisteritason opintoja).