Aarresaari-verkosto


Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto


Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Tuotamme palveluita yliopisto-opiskelijoille ja vastavalmistuneille sekä yliopistoille, työnantajille ja sidosryhmille. Verkosto on toiminut aktiivisesti jo yli 20 vuoden ajan. Aarresaari-verkostoon kuuluvat seuraavat yliopistot: Aalto-yliopisto, Hanken School of Economics, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Tavoitteemme on edistää yliopisto-opiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden urataitojen kehittymistä ja työelämään sijoittumista, sekä kehittää yliopistojen työelämäyhteyksiä ja harjoittelukäytäntöjä. Tuotamme myös systemaattisesti analysoitua tietoa yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä ja yliopistokoulutuksen tuottamasta osaamisesta vuosittaisella uraseurantatutkimuksella.  


Haluamme tukea työnantajia opiskelijoiden tavoittamisessa ja tulevaisuuden osaajien rekrytoinnissa. Yliopistojen yhteistyönä tarjottavat työpaikkavälityspalvelut tarjoavat työnantajille tehokkaan tavan kohdistaa työpaikkailmoituksia, harjoittelupaikkatarjouksia tai opinnäyteaiheita sekä saada näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijoille palvelu tarjoaa kiinnostavia työ- ja harjoittelumahdollisuuksia tai opinnäytetyöyhteistyötarjouksia, sekä tietoa työmarkkinoilla tarvittavasta osaamisesta.


Verkoston toiminta


Aarresaari-verkostossa päätösvaltaa käyttää verkoston yleiskokous. Verkoston puheenjohtajasta sekä työryhmien puheenjohtajista koostuva johtoryhmä ohjaa toimintaa yleiskokouksen päätösten mukaisesti. Verkostolle on palkattu osa-aikainen koordinaattori, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä. Verkoston toiminta tapahtuu pääasiassa asiantuntijuuteen perustuvissa työryhmissä.

Uraseurantatyöryhmä

koordinoi ja toteuttaa yliopistojen valtakunnallisia maistereille ja tohtoreille suunnattuja uraseurantoja. Seurantaa on tehty yli 15 vuoden ajan, ja se tuottaa systemaattista ja kattavaa tietoa mm. akateemisten työllistymisen laadusta sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin. Uraseurantojen tuloksia hyödynnetään mm. opetuksen suunnittelussa, opiskelijoiden ohjauksessa ja koulutuksen kehittämisessä. Uraseurantojen tuloksia käytetään myös mittarina yliopistojen rahoitusmallissa.

Harjoittelutyöryhmä

edistää laadukasta ja tasapuolista harjoittelua valtakunnallisella tasolla keskustelemalla ja jakamalla hyviä käytäntöjä yliopistojen harjoittelukäytännöistä. Työryhmä tekee yhteistyötä harjoittelutyönantajien kanssa ja välittää työnantajien palautetta yliopistoihin koulutuksen ja käytäntöjen kehittämiseksi. Lisäksi ryhmä välittää opiskelijoiden ja yliopistojen palautetta työnantajille.

Koulutus- ja ohjaustyöryhmän

tavoitteena on uraohjauksen ja työelämäkoulutusten hyvien käytäntöjen jakaminen sekä vertaisoppiminen. Työryhmän kokouksissa käsitellään esim. uraohjauksen malleja ja ryhmäohjauksen sekä tohtorikoulutettavien uraohjauksen hyviä käytäntöjä, työelämäorientaation ja urapalvelujen integrointia osaksi yliopisto-opintoja, urapalvelujen koulutusten ja ohjauksen vaikuttavuutta sekä akateemisen yrittäjyyden huomioimista urapalveluissa. Lisäksi ryhmässä käsitellään ohjausalalla tehtävää yhteistyötä mm. TE-toimistojen ja ammattiliittojen kanssa.

Työnantajayhteistyöryhmän

tavoitteena on tukea työnantajia opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden tavoittamisessa, oli kyseessä sitten työpaikka, harjoittelujakso tai vaikka opinnäytetyöpaikka. Ryhmä vastaa yliopistoissa käytettävien työnvälitysjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Ryhmä kehittää myös työnantajien kampusnäkyvyyteen liittyviä ratkaisuja.

Verkoston puheenjohtajuus kiertää yliopistoissa kahden vuoden kausina. Vuosina 2023-2024 verkoston puheenjohtajana toimii Helsingin yliopisto. Aarresaari-verkosto tekee tiivistä yhteistyötä yliopistojen opintohallinnon valtakunnallisen OHA-verkoston kanssa sekä yliopistojen rehtorineuvosto Unifin kanssa. Merkittävä osa Aarresaari-verkoston toimintaa on kollegiaalinen tiedon jakaminen, sekä työelämä- ja urapalvelujen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Voimme yhdessä löytää ratkaisuja kaikkia yliopistoja koskeviin haasteisiin ja kehittää toimintaa samalla niin valtakunnallisesti kuin yliopistokohtaisesti.