Yhteistyö yliopistojen kanssa

Yliopistot ja Aarresaari verkostona tarjoavat yrityksille ja organisaatioille monenlaisia tapoja osallistua ja tehdä yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteena on, että kaikki osapuolet hyötyvät toiminnasta.

Yhteistyön muotoja

Yliopistoissa tehdään paljon erilaista yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa. 

Yhteistyön koordinointi toimii eri yliopistoissa eri tavoin. Osassa yliopistoja on asiaan erikoistunut yksikkö ja toisissa yhteistyö on vahvasti sitoutunut opetus- ja tutkimushenkilökunnan kontakteihin. Työnantajien edustajat voivat osallistua opetukseen esimerkiksi vierailuluennon kautta tai tuomalla opiskelijoiden ratkaistavaksi yrityselämän aidon ongelman. Erilaiset case-ongelmat ja työelämäprojektit ovatkin monessa yliopistossa kiinteä osa opetusta. Opiskelijoille voi myös tarjota mahdollisuutta yritysvierailuun vaikkapa kurssityöhön liittyen. 

Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi yhteistyötä tehdään mm. urapalveluissa ja opiskelijoiden järjestöissä, joiden järjestämiin tapahtumiin työnantajat voivat osallistua. Useissa yliopistoissa järjestetään vuosittain yleisiä ja alakohtaisia rekrytointitapahtumia. Monissa yliopistoissa toteutetaan myös erilaisia mentorointiohjelmia. Mentorina voivat toimia yksittäiset alumnit/henkilöt tai organisaatiot. Osassa ohjelmista painopiste on kansainvälisten osaajien työllistymisen tukemisessa. Tapahtumista ja erilaisten ohjelmien hakuajoista löydät tietoa tapahtumakalenterista

Lisätietoja erilaisista yhteistyön muodoista saat suoraan yliopistoista.

Yhteistyökumppanina Aarresaari-verkosto

Aarresaari-verkosto on kumppanisi yhteiskehittämisessä:  

  • yliopisto-opiskelijoiden työllistymisen edistäminen ja työllistymisen laatu  
  • opiskelijoiden rekrytoinnin kehittäminen  
  • harjoitteluprosessien ja –rekrytointien kehittäminen.   

Teemme yhteistyötä esimerkiksi valtionhallinnon, ammattiliittojen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa. Aarresaaren harjoittelutyöryhmä esimerkiksi tapaa vuosittain valtionhallinnon harjoitteluprosesseista vastaavia henkilöitä ja keskustelee harjoittelujen toteutumisesta valtiolla ja yliopistojen harjoittelukäytännöistä. Tapaamiset auttavat kehittämään käytäntöjä niin yliopistoissa kuin valtiolla, välittämään asianmukaista tietoa ja löytämään uusia yhtymäkohtia, joissa voidaan tehdä yhteistyötä.  

Aarresaari-verkosto jakaantuu eri työryhmiin teemoittain: 

  • Johtoryhmä 
  • Työnantajayhteistyö 
  • Harjoittelu 
  • Uraseuranta 
  • Koulutus ja ohjaus 

Tutustu verkoston toimintaan ja työryhmiin.  

Avaamme mielellämme uusia keskusteluyhteyksiä. Tule mukaan!