Yliopistot keräävät työelämätietoa valmistuneilta

Syksyllä 2023 hieman yli 18 000 yliopistosta valmistunutta saa vastattavakseen valtakunnallisen uraseurantakyselyn. Kysely lähetetään vuonna 2018 valmistuneille maistereille ja vuonna 2020 valmistuneille tohtoreille. Uraseurantakyselyä on tehty vuodesta 2004 alkaen ja sen toteuttaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto Aarresaari.

Uraseurantakyselykierros on käynnissä 2.10.11.12.2023.

 

Vastaamalla kyselyyn kehität koulutusta ja uraohjausta yliopistoissa

Uraseurantakysely tuottaa yliopistoille kattavaa tietoa valmistuneiden työmarkkinatilanteesta, työuran kehittymisestä sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Vastauksia hyödynnetään monipuolisesti koulutuksen kehittämisessä ja uraohjauksessa. Kyselyyn vastaamalla annat arvokasta tietoa työelämästä ja autat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita urasuunnittelussa.

Jokaisella vastauksella on myös rahallinen painoarvo. Vuodesta 2021 lähtien maistereiden uraseurantakysely on sidottu yliopistojen rahoitusmalliin ja kyselyn tuloksilla on suora vaikutus Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoille myöntämään rahoitukseen. Rahoituksen määrään vaikuttavat vastausaktiivisuus sekä rahoitusmalliin sidottuihin kysymyksiin annetut pisteet. Uraseurantakyselyn tuottama rahoitus kaikille yliopistoille yhteensä on vuonna 2023 lähes 36 miljoonaa euroa.

 

Yliopistoista valmistuu akateemisia asiantuntijoita

Uraseurantakyselyiden mukaan tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus. Muita tärkeitä taitoja ovat yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä ongelmanratkaisutaidot. Näitä keskeisiä akateemisia asiantuntijataitoja tarvitaan useimmissa työtehtävissä – alakohtaisesti työn osaamistarpeet voivat vaihdella. Yliopistosta valmistuneista 87 prosenttia on tyytyväisiä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa. Tyytyväisyyttä kuvaa myös se, että 89 prosenttia vastaajista suosittelisi yliopistokoulutustaan muille.

 

Tutustu uraseurantakyselyn tuloksiin

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelusta. Töissä.fi-verkkopalvelu tukee hakijoiden ja valmistuneiden urasuunnittelua. Sieltä on löydettävissä laaja kokoelma esimerkkejä ammattialoista ja ammattinimikkeistä sekä niihin liittyviä uratarinoita.

 

Linkit tuloksiin

Vipunen.fi (Yliopistokoulutus – > Uraseuranta)

Aarresaari.net: Valmistuneet työelämässä

Töissä.fi

Uraseurannat.fi