Tohtoreiden uraseuranta


Aarresaari-verkosto seuraa aktiivisesti akateemisten sijoittumista työelämään.  Viimeisimmät tulokset löytyvät Uusimmat tulokset sivulta. Uraseuranta-aineistoista tehdyt julkaisut, raportit ja tiedotteet löytyvät Julkaisut sivulta. 


Tohtoreiden uraseurannan prosessi 


Uraseurannan kohderyhmänä ovat 3 vuotta aiemmin tohtoroituneet. 


Toteutus 


Aarresaaren uraseurantaryhmä koordinoi uraseurantakyselyiden toteutusta valtakunnallisesti. Yliopistot päättävät yhdessä kyselylomakkeen sisällön, tiedonkeruun ajankohdan sekä toteutustavan. Näin varmistetaan, että eri yliopistojen keräämät aineistot ovat vertailukelpoisia keskenään ja niistä voidaan muodostaa valtakunnallinen aineisto. Jokainen yliopisto on kuitenkin viimekädessä itse vastuussa omasta kyselystään ja sen lähettämisestä omille alumneilleen. Kyselyn toteutuksessa ovat yhteistyökumppaneina Tampereen yliopiston tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPA, joka mm. huolehtii tiedonkeruun koordinaatiosta ja paperilomakkeiden tallennuksesta sekä CSC (Tieteen tietotekniikan keskus), jonka ARVO-kyselytyökalua käytetään sähköisen lomakkeen toteutuksessa.


Mitä tohtoreilta kysytään?  


Valtakunnallisessa yliopistojen yhteistyönä toteuttavassa tohtoreiden uraseurantakyselyssä kerätään tietoa tohtoreiden tyytyväisyydestä tutkintoon, työhän sijoittumisesta, työllistymisen laadusta sekä työmarkkinoilla tarvittavasta osaamisesta. Kyselyllä saadaan ajantasaista palautetta tutkinto-ohjelmien kehittämiseen.  Aineiston käsittely

Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastaajan antamat tiedot yhdistetään henkilökohtaisen tunnisteen avulla opintorekisteristä (valtakunnallinen VIRTA-opintotietojärjestelmä) saatuihin taustatietoihin (esim. koulutusala ja pääaine). Vastauksista koostettavassa aineistossa ei säilytetä henkilön suoria tunnistetietoja, ja tulokset raportoidaan (esim. Töissä.fi) aina siten, ettei yksittäisen vastaajan antamaa palautetta voida tunnistaa. Aineistoja voidaan luovuttaa ilman suoria tunnistetietoja tutkimustarkoituksiin myös yhteistyökumppaneille (esim. ammattijärjestöille kuten AKAVA). Anonymisoidut aineistot säilytetään sähköisessä muodossa Tietoarkistossa. Yksityiskohtaisemmat tiedot mitä tietoja käsittelemme ja miten, löytyvät tietosuojaselosteesta yliopistojen omilta sivuilta ja tästä linkistä.


Tutkimusyhteistyö 


Uraseuranta-aineistot ovat saatavissa tutkimuskäyttöön sekä opinnäytetöihin Tietoarkiston AILA-palvelusta. Esimerkkejä julkaisuista ja artikkeleista, joissa on hyödynnetty uraseuranta-aineistoja, löytyy sivulta Julkaisut. Lisätietoa uraseuranta-aineistosta saat ottamalla yhteyttä oman yliopistosi yhteyshenkilöön.