Tunne työmarkkinat

Itsetuntemuksen lisäksi sinun on tunnettava työmarkkinat: millaisia tehtäviä on olemassa ja mitä ne voisivat kohdallasi tarkoittaa. Pohdi, millaisten asioiden tai ihmisten parissa haluat työskennellä. Ota selvää, mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sinulla on.

Muista huomioida myös alueelliset tekijät; mikä on oman alasi työllisyystilanne paikkakunnallasi tai oletko valmis muuttamaan töiden perässä.

Googlaa, juttele kavereiden, tuttavien ja sukulaisten kanssa, käy rekrytointitapahtumissa ja yliopistosi työelämätilaisuuksissa, lue työpaikkailmoituksia. Seuraa talouselämän ja oman alasi sanoma- ja aikakauslehtiä ja kiinnitä huomiota nimitysuutisiin.

Hyödynnä myös alaltasi valmistuneiden sijoittumistietoja ja uratarinoita. Selvittelyn tuloksena voi tulla esiin aivan uusiakin näkökulmia ja mahdollisuuksia.

Informaatiohaastattelu

Informaatiohaastattelu on yksi tapa saada tietoa jostakin tietystä tehtävästä ja sen vaatimuksista. Informaatiohaastattelujen tarkoituksena on hankkia ajankohtaista tietoa harkitsemistasi uravaihtoehdoista.

Ota yhteyttä henkilöön, joka työskentelee sinua kiinnostavassa tehtävässä ja pyydä häntä vastaamaan muutamiin kysymyksiin. Voit etsiä sopivia henkilöitä esimerkiksi Internetistä tai käyttämällä olemassa olevia verkostojasi. Myös sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää mm. seuraamalla sinua kiinnostavia ihmisiä ja yrityksiä.

Haastattelun tukena voit käyttää seuraavia apukysymyksiä:

  • Mitä osaamista, valmiuksia, erityistaitoja ko. työssä kysytään?
  • Onko muodollisia pätevyysvaatimuksia?
  • Millaisia tehtäviä työhön kuuluu?
  • Mikä on palkitsevinta? Entä haastavinta?
  • Minkälaisia reittejä voisin työllistyä tähän työpaikkaan?
  • Mitä kehittymis- tai opiskelutarpeita minulla on nyt tai tulevaisuudessa, mikäli pyrin tähän työpaikkaan/tälle alalle?
  • Miltä alan/organisaation tulevaisuus ja työllistymismahdollisuudet näyttävät?