Harjoittelu

Harjoittelu on työkokemusta

Opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa opintojasi. Työkokemuksen kautta parannat mahdollisuuksiasi sijoittua työmarkkinoille valmistumisesi jälkeen. Työkokemusta karttuu erilaisista kesätöistä, vapaaehtoistöistä ja harjoitteluohjelmista koti- tai ulkomailta.

Harjoittelun tarkoituksena on soveltaa koulutuksessa opittuja asioita käytännössä ja auttaa jäsentämään teoreettista tietoa. Harjoittelun aikana saatavat kontaktit ja omaan opintoalaan liittyvä työkokemus ovat tärkeitä työelämään hakeutumiseen kannalta.

Harjoittelun oppimistavoitteet

Ennen kuin alat etsiä harjoittelupaikkaa aseta harjoittelullesi tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista harjoittelun aikana.

Tavoitepeli auttaa sinua hahmottamaan minkälaisia oppimismahdollisuuksia sinulle voi harjoittelun aikana avautua. Peli soveltuu kaikille aloille.

Harjoittelun päätyttyä

Saat enemmän irti harjoittelukokemuksestasi, kun mietit harjoittelun jälkeen oppimaasi mm. seuraavien asioiden kautta. Pohdi kysymyksiä myös harjoittelun aikana.

  • Mitä taitoja ja valmiuksia tarvitsin työtehtävistä suoriutuakseni?
  • Mistä työtehtävistä pidin, ja mistä selvisin parhaiten?
  • Mistä työtehtävistä pidin vähiten, ja mitä olisin voinut tehdä paremmin?
  • Mitä opin omasta alastani?
  • Kiinnostiko ala minua niin paljon, että haluaisin työllistyä ko. alalle valmistumiseni jälkeen?
  • Millaisia kontakteja sain työjaksoni aikana?
  • Miten viihdyin työpaikalla ja työkavereiden parissa?
  • Millainen rooli minulla oli työyhteisössä?
  • Millaista palautetta sain työnantajaltani ja työtovereiltani?
  • Mitä työnantajani hyötyi harjoittelustani?

Harjoittelun tueksi löydät harjoituksia Laadukas harjoittelu -oppaasta (PDF, 524 kt).

Miten pääsen harjoittelemaan kotimaahan tai ulkomaille?

Opintoihin kuuluvan harjoittelun käytännöt ovat koulutusalakohtaisia ja vaihtelevat yliopistoittain. Tiedustele harjoittelukäytännöistä omasta yliopistostasi.