Nöj dej inte med att söka - Finn!

Aarresaari är ett nätverk för Finlands akademiska rekryteringstjänster. Till nätverket hör karriär- och rekryteringstjänsterna vid universiteten.

Nätverket producerar tjänster för arbetsgivare, det egna universitetet, studerande och nyutexaminerade. Vårt nätverk fungerar samtidigt som brobyggare mellan studerande och arbetsgivare.

 

Lämna en annons till universiteten

Notiser

Notis 30.9.2020

Är du utexaminerad magister 2015 eller doktor 2017? - Delta i karriäruppföljningen! Varje svar är viktigt!

Inbjudan skickas personligen till magistrar utexaminerade 2015 (samt till avslutande kandidatutbildningar, småbarnsfostran och farmaci) samt till doktorer utexaminerade 2017


Notis 3.5.2019

Nytt! Arbetsgivare kan registrera sig i Aarresaari.net och skapa ett eget konto för den egna organisationen.


Notis 2.10.2018

Är du utexaminerad magister 2013 eller doktor 2015? - Delta i karriäruppföljningen! Varje svar räknas!


Notis 8.6.2018

Resultat från magistrarnas och doktorernas karriäruppföljning publicerade.