Vinkkejä etäharjoitteluun

Harjoittelun tarkoituksena on soveltaa koulutuksessa opittuja asioita käytännössä ja auttaa jäsentämään teoreettista tietoa. Harjoittelu poikkeaakin muista työsuhteista siinä, että keskeisenä tavoitteena on oppiminen ohjaajan tuella. Keskeistä ei ole pelkästään työn sisältö suhteessa opiskelualaan vaan myös tutustuminen työyhteisöön, erilaisiin työn tekemisen menetelmiin, organisaatioon ja sen sidosryhmiin.

Korona-aikana monet yliopisto-opiskelijat tekevät koko harjoittelunsa etänä. Mitä harjoittelijan olisi silloin hyvä huomioida?


Työn johtaminen ja muotoilu

Etätyössä oman työn johtaminen ja muotoilu korostuvat. Muista siis töiden jaksottaminen, kalenterin käyttö, työn tekemisen paikat, tauot, orientoituminen päivään ja työympäristön rakentaminen.

Opiskelijana saatat myös olla oman työsi johtamisen asiantuntija jo ennestään. Etätyö muistuttaa paljon yliopisto-opiskelua, johon sisältyy paljon paikasta riippumatonta itsenäistä työskentelyä. Jos sinulla on hyviä käytäntöjä tai koeteltuja toimintamalleja, voit myös jakaa niitä työyhteisösi kanssa!

Työpiste

Etätyöskentely omassa asunnossa vaikuttaa kuhunkin yksilöön eri tavoin. Omaa hyvinvointia on hyvä tarkkailla ja pitää yllä. Itselle voi luoda työolosuhteet esimerkiksi tekemällä oman työpisteen, erottamalla työn vapaa-ajasta joillain rutiineilla, pitämällä riittävästi taukoja ja jaksottamalla työtä taukojen väliin.

Suunnittelu

Etätyö itsenäisesti voi myös vaatia enemmän suunnittelua. Kalenteriin voi merkitä tavoitteita kullekin työpäivälle. Kokousten ja tapaamisten lisäksi myös suunnittelu-, valmistelu- tai tutkimustyyppiset tehtävät voi merkitä kalenteriin, jolloin myös oma ajanhallintasi helpottuu.

Uudet taidot

Digipyrähdyksen aikana opit varmasti paljon etätyön välineistä ja vuorovaikutuksesta etänä. Pääset myös harjoittelemaan oman työn johtamisen tapoja (itsensä ohjaamisen ja ajan hallinnan taidot).

Hiljainen tieto

Työpaikoilla on tyypillisesti hiljaista tietoa kuten esimerkiksi toimintatapoja, joita ei ole sanoitettu. Hiljaiseen tietoon voi olla vaikeampi päästä käsiksi etäyhteyksin. Hiljaista tietoa kuitenkin omaksuu matkan varrella pikkuhiljaa. Epämuodolliset tilaisuudet ja keskustelut antavat näkemystä työyhteisön dynamiikasta. Voit myös itse aktiivisesti kysyä työpaikan epämuodollisista tapaamisista ja toimintatavoista.

SOS

Työsuhteisena harjoittelijana olet työnantajan työterveyshuollon piirissä. Voit myös turvautua opiskelijaterveydenhuoltoon vaikeuksien edessä. Jos koet epäasiallista kohtelua, tai jos työnantaja ei toimi niin kuin työ- tai harjoittelusopimuksessa on sovittu, kannattaa olla yhteydessä yliopistoon

Avun pyytäminen

Apua kannattaa kysyä herkästi, jos jokin asia on epäselvä. Etäohjaustilanne voi olla myös ohjaajallesi uusi, joten hän ei välttämättä huomaa kysyä tilannettasi. Älä siis jää yksin! Ohjaajan lisäksi myös yliopiston henkilökuntaan voi olla yhteydessä mahdollisten hankaluuksien edessä.

Välietapit

Ohjaajan kanssa voi keskustella harjoitteluajan pilkkomisesta osiin. Välietapeissa voi ohjaajan kanssa tarkastella työtehtävien etenemistä, harjoittelun tavoitteiden saavuttamista sekä harjoittelun aikana esiin nousseita kysymyksiä. Usein keskustelua helpottaa, kun näitä asioita on kirjannut itselleen ylös pitkin matkaa. Voit myös sopia ohjaajasi kanssa teille sopivan tavan, jolla voit välittää hänelle kysymyksiäsi myös ohjauskeskusteluiden välissä.


Vinkkejä etäharjoitteluun (pdf-versio)

Linkkivinkit

· Antoisa harjoittelu -opas

· Työterveyslaitoksen ohjeita etätyöhön

· Duunitorin ohjeita perehdytykseen etänä