Maistereiden uraseuranta


Aarresaari-verkosto seuraa aktiivisesti akateemisten sijoittumista työelämään. Ensimmäinen yhteinen uraseurantakysely toteutettiin v. 2005. Uraseurantakyselyillä kerättyä tietoa hyödynnetään ensisijaisesti yliopistojen sisällä laadunvarmistustyössä, opintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden ohjauksessa. Aineistosta on tehty artikkeleita ja raportteja (ks. julkaisut). Lisäksi aineistojen tuloksia on esitetty töissä.fi -palvelussa.

Viimeisin maistereiden uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille toteutettiin syksyllä 2016. Tulokset julkistetaan toukokuusssa 2017.

Mitä valmistuneilta kysytään? Tutustu syksyn 2016 maisterien uraseurannan sisältöihin (pdf)

Maistereiden uraseurannan prosessi

Kohderyhmä:
Uraseurannan kohderyhmänä ovat 5 vuotta aiemmin valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Kohderyhmän yleiskuvauksena käytetään termiä maisterit.

Tavoite:
Valtakunnallisessa yliopistojen yhteistyönä toteutettavassa maistereiden uraseurantakyselyssä haetaan tietoa akateemisten työmarkkinoille sijoittumisen laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta, työuran kehityksestä sekä tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon. Tietoa kerätään pääosin yhdenmukaisella lomakkeella ja prosessilla. Tämä mahdollistaa aineistojen valtakunnallisen yhdistämisen ja vertailun. Kyselyllä saadaan ajantasaista tietoa yliopistojen laadunvarmistus- ja ohjaustyöhön sekä tutkimuskäyttöön.

Aineiston käsittely:
Kyselyä toteutettaessa noudatetaan henkilötietolakia. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tulosten raportointi tapahtuu tilastollisesti siten, ettei yksittäisen vastaajan vastauksia voida tunnistaa. Kyselyn saajien nimet ovat esillä ainoastaan postituksessa. Tallennusvaiheessa vastaukset yhdistetään koodinumeron perusteella taustatietoihin, jotka on poimittu opintorekisteristä (esim. koulutusala). Aineistot anonymisoidaan ennen kuin ne on mahdollista saada tutkimuskäyttöön. Aineistot säilytetään anonymisoituina sähköisessä muodossa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (FSD).

Viimeisimmät tulokset
Yliopistoista valmistuneille riittää töitä heikossakin taloustilanteessa (Tiedote 16.6.2015, pdf)
     -Vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia (kooste, pdf)

Aiemmat maistereiden uraseurannat ja niiden tuloksia

Akateemiset työllistyneet hyvin koulutusta vastaavaan työhön, vaikka työllistymisen haasteet kasvaneet (pdf) (Tiedote 4.10.2013)
Tavoitteiden mukainen työura. (pdf) (Tiedote 11.6.2013)
Vuonna 2007 valmistuneiden uraseurannan tuloksia (kooste, pdf).
Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia (kooste, pdf).

Ks. Julkaisut