Nöj dej inte med att söka - Finn!

Aarresaari är ett nätverk för Finlands akademiska rekryteringstjänster. Till nätverket hör karriär- och rekryteringstjänsterna vid universiteten.

Nätverket producerar tjänster för arbetsgivare, det egna universitetet, studerande och nyutexaminerade. Vårt nätverk fungerar samtidigt som brobyggare mellan studerande och arbetsgivare.

 

Lämna en annons till universiteten

Notiser

Notis 8.6.2018

Resultat från magistrarnas och doktorernas karriäruppföljning publicerade.

Notis 29.11.2017

Universitetens karriäruppföljning startade – varje svar räknas!


Notis 10.10.2016

Lediga jobb via Aarresaari.net: över 3,3 miljoner besök och 7500 arbets- och praktikplatser har förmedlats i år


Notis 21.9.2015

Updateringar på Aarresaari.net – Tack för feedbacken


Notis 15.5.

Webbplatsen Aarresaari.net har förnyats