Ura- ja rekrytointipalvelut 20 vuotta

Työelämän ja opiskelijoiden vuoropuhelulle on jatkuvaa tarvetta

Ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkosto tarjoaa palveluja opiskelijoille ja vastavalmistuneille, työnantajille sekä yliopistoille. Ura- ja rekrytointipalvelut ovat toimineet yliopistoissa 20 vuotta.

Aarresaari-verkostossa on mukana 13 yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut. Verkosto ylläpitää Aarresaari.net työpaikkavälitystä sekä toteuttaa yliopistojen uraseurantakyselyjä.  Verkostossa kehitetään myös opiskelijoiden uraohjauksen ja harjoittelun käytäntöjä.

Keväällä 2014 uudistettu Aarresaari.net välittää työnantajien paikkailmoituksia yliopistojen opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Palvelussa on välitetty uudistuksen jälkeen jo yli 4000 ilmoitusta työpaikasta, harjoittelupaikasta ja opinnäyteaiheesta.

Työelämän näkökulma on mukana opetuksessa

Vielä 1990-luvulla ura- ja rekrytointipalveluyksiköiden alkuaikoina oli uutta puhua työelämästä yliopistossa. Nyt työelämän näkökulma on mukana opetuksen suunnittelussa ja uraohjaus on osa opintojen ohjauksen kokonaisuutta.

Aarresaari-verkosto seuraa maistereiden ja tohtoreiden työllistymisen laatua. Miten työura on edennyt maistereilla viiden ja tohtoreilla kahden-kolmen vuoden päästä valmistumisesta.

– Uraseurannan palautetta on mahdollista käyttää ohjauksen ja opetuksen tukena yliopistoissa, kertoo Aarresaari-verkoston koordinaattori Muru Linjala Jyväskylän yliopistosta.

Viimeisimmän maistereiden uraseurannan mukaan koulutusta vastaavaan työhön työllistytään hyvin ja suuri osa vastaajista arvioi työuransa tavoitteidensa mukaiseksi.

Työllistyminen nykyisillä työmarkkinoilla

Akateemisten työllistymisen haasteet ovat lisääntyneet nykyisillä työmarkkinoilla. Tähän vaikuttaa yleinen taloustilanne, kuten vaikutti myös ura- ja rekrytointipalveluiden perustamisen aikaan 1990-luvun alussa. Opiskelijan tukeminen oman osaamisen tunnistamisessa ja esiin tuomisessa työnhakutilanteessa on ura- ja rekrytointipalveluiden yhteinen ja jatkuva tehtävä.

– Tarve työelämän ja opiskelijoiden vuoropuhelulle ja työllistymistä edistäville palveluille on edelleen suuri, Linjala sanoo.

Tarkemmin yliopistoista valmistuneiden työllistymistilanteesta tiedotetaan ensi keväänä, jolloin saadaan viimeisimmän Aarresaari-verkoston koostaman uraseurannan tulokset.

Lisätietoja
Muru Linjala, Aarresaari-verkoston koordinaattori, p. 040 746 3223, koordinaattori@aarresaari.net


Aarresaari-verkostoon kuuluvat yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelut:
Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi.