Löydä osaaja


Yliopistoista löydät osaamista teknisistä tieteistä humanistisiin aloihin. Yliopistojen kanavien kautta tavoitat opiskelijat ja vastavalmistuneet kandit, maisterit ja tohtorit, jotka etsivät koulutustaan vastaavia töitä, harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia opinnäyteyhteistyöhön.

Kaikkiaan yliopistoissa opiskelee yli 150 000 opiskelijaa ympäri Suomea.

Ilmoita yliopistoissa

JobTeaser-palvelua käyttävät Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Itä-Suomen, Vaasan ja Oulun yliopistot, Hanken, Åbo Akademi sekä LUT- ja Aalto-yliopistot. Valojobs-palvelu tavoittaa Lapin yliopiston opiskelijat 31.3.2024 asti.

Kummassakin palveluissa voit kohdentaa ilmoituksesi yhdeltä lomakkeelta valitsemillesi yliopistoille. Ilmoittaminen on maksutonta!

Ilmoita yliopistoissa -osiosta löydät tarkempaa tietoa ja ohjeistusta JobTeaser- ja Valojobs-palvelujen käytöstä.

Työpaikat

Yliopistojen palveluissa julkaisemme pääsääntöisesti työpaikkoja, jotka edellyttävät akateemista osaamista ja vastaavat yliopistojen koulutusaloja. Kausiluonteisille ja opintojen oheen soveltuville töille julkaisukriteerit ovat matalampia. Kussakin yliopistossa arvioidaan työtarjousten sopivuus  yliopiston tarjoamille koulutusaloille, ja julkaisuehdot vaihtelevat alueen työllisyystilanteen ja tarpeiden mukaan.

Harjoittelu

Jos organisaatiostasi löytyy projekti tai selvitys, jolta puuttuu tekijä, harjoittelija voi olla ratkaisu tähän pulmaan. Palkkaamalla harjoittelijan saat käyttöösi alan tuoreinta tietoa, uusia näkemyksiä ja ideoita toimintanne kehittämiseen. Parhaimmillaan harjoittelija tuo kokemuksiaan työelämän osaamisvaatimuksista koulutuksen kehittämiseen.

Harjoittelija voi tehdä esimerkiksi erilaisia selvityksiä, kyselyitä tai muuta organisaatiotasi hyödyttävää. Harjoittelijan työtehtävien on oltava sellaisia, että opiskelija pääsee hyödyntämään opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja. Harjoittelun olisi hyvä myös mahdollistaa uusien asioiden oppiminen.

Harjoittelu voi usein olla ensimmäinen askel pidempään työsuhteeseen. Muista myös kansainväliset osaajamme, jotka tuovat mukanaan osaamisen lisäksi oman kulttuurisen pääomansa. Monimuotoinen ja -kuttuurinen työyhteisö ruokkii luovuutta.

Hyvin suunniteltu harjoittelu hyödyttää kaikkia osapuolia. Koska harjoittelu on osa opintoja, sille on omia vaatimuksiaan. Tutustu tarkemmin:

Opinnäytetyöt

Laajempiin ja pidempikestoisiin selvitys- ja tutkimustöihin voit etsiä avuksi opinnäytetyöntekijää. Opinnäytetyö voi olla alku pidemmälle työsuhteelle tai yhteistyölle yliopiston kanssa.

Opinnäyteyhteistyön hyötyjä työn teettäjälle:

 • alan uusinta tietoa toiminnan kehittämiseen
 • organisaation ulkopuolista näkemystä
 • ratkaisuehdotuksia ongelmaan tutkimustulosten avulla
 • innostunut ja motivoitunut tekijä projektiin
 • yhteyksiä yliopistoon
 • kontakti tulevaisuuden osaajaan.

Opinnäytteille on koulutusohjelmien asettamat muoto-, laajuus- ja sisältövaatimukset, jotka voivat poiketa niistä toiveista ja tarpeista, joita työnantajalla on opinnäyteprojektille. Opiskelija vastaa ja huolehtii siitä, että opinnäytetyö täyttää sille asetetut akateemiset vaatimukset.

Opiskelijalle voidaan maksaa toimeksiantona tehtävästä opinnäytetyöstä joko palkkaa, apurahaa, kulukorvausta tai veronalaista palkkiota. Maksettavasta korvauksesta tehdään sopimus. Eri yliopistoilla ja koulutusaloilla saattaa olla omia suosituksia ja käytäntöjä korvauksiin liittyen.

Vinkkejä ilmoituksen laatimiseen

Ilmoituksesi toimii myös organisaatiosi näyteikkunana. Sen laatimiseen kannattaa panostaa ja herättää hakijoiden mielenkiinto tehtävää ja organisaatiota kohtaan jo otsikosta lähtien.

Huomioi erityisesti harjoittelupaikkaa ilmoittaessasi: 

Hyödynnä kansainvälisten osaajien osaaminen: 

Yliopistojen julkaisuehdot

Tutustu yliopistojen yhteisesti laatimiin julkaisuehtoihin. Ehdot pätevät ilmoitettaessa JobTeaser- ja Valojobs -palveluissa. Näiden lisäksi yliopistoilla on myös yliopistokohtaisia käytäntöjä.

Julkaisuehdot (2021 – 2022)

 1. Yliopistojen työnvälityspalvelut on tarkoitettu työ- ja harjoittelupaikkailmoituksille sekä lopputyötarjouksille, jotka soveltuvat yliopisto-opiskelijoille tai yliopistotutkinnon suorittaneille työnhakijoille. Työtehtävien tulee edellyttää akateemisia opintoja ja tukea opiskelijan opintoja tai työllistymistä tutkinnon jälkeen.       
 2. Ilmoituksissa tulee näkyä toimeksiantajan nimi ja työtehtävän sisältö.   
 3. Ilmoituksesta tulee selkeästi käydä ilmi, onko kyseessä työsuhdepohjainen palkkatyö vai yrittäjäpohjainen toimeksianto.   
 4. Harjoitteluilmoituksista tulee löytyä palkkaustiedot (palkan suuruus/palkaton). Yliopistot suosittavat, että harjoittelusta maksetaan opiskelijalle palkkaa. Suurin osa yliopistoista ei pääsääntöisesti julkaise lainkaan palkattomia harjoitteluja (ks. alla ”Tiesitkö”-osio). Poikkeus: kansainväliset harjoittelupaikat, joihin opiskelijat voivat hakea esim. Erasmus-tukea.    
 5. Jos jättämääsi ilmoitukseen jää virhe tai haluat muutoin muuttaa sitä, käy korjaamassa ilmoitustasi tilisi tai sähköpostitse saamasi linkin kautta.   
 6. Ilmoitukset pyritään julkaisemaan yliopistojen opiskelijoille kolmen (3) arkipäivän kuluessa.  
 7. Yliopistoilla on omien julkaisuehtojensa ja harkintansa mukaan oikeus olla julkaisematta työnantajan lähettämää ilmoitusta tai poistaa julkaistu ilmoitus.  
 8. Aarresaari-verkosto ja siihen kuuluvat yliopistot eivät vastaa ilmoitusten sisällöstä.  

Tiesitkö:  

Harjoittelutarjouksia, joissa palkka alittaa palkansaajan työssäoloehdon (vuonna 2022/1283 €/kk) mukaisen korvauksen, ei julkaista Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Vaasan ja Itä-Suomen yliopistoissa, Hankenissa, Åbo Akademissa tai Aalto-yliopistossa.   

Muissa yliopistoissa palkattomia tai palkansaajan työssäoloehdon alittavia ilmoituksia julkaistaan harkinnanvaraisesti. 


Yliopistojen koulutusalat

KoulutusalatYliopistot
Arkkitehtuuri ja rakentaminen 
Aalto-yliopisto 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Bio- ja ympäristötieteet
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Eläinlääketiede
Helsingin yliopisto
Farmasia
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Åbo Akademi 
Energia- ja sähkötekniikka
Aalto-yliopisto  
LUT-yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Vaasan yliopisto 
Fysikaaliset tieteet, kemia ja geotieteet
Aalto-yliopisto  
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Historia, kulttuuri ja arkeologia
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Uskonto ja teologia
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Kielet ja kirjallisuus
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Kauppa- ja taloustieteet
Aalto-yliopisto  
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Hanken Svenska handelshögskolan 
Lapin yliopisto 
LUT-yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Vaasan yliopisto 
Kone-, prosessi- ja materiaalitekniikka
Aalto-yliopisto  
LUT-yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Lääketieteet
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Maa-, metsä ja elintarviketieteet
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Matematiikka ja tilastotiede
Aalto-yliopisto  
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Oikeustieteet
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Lapin yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi (oikeusnotaari) 
Opettajankoulutus ja yleiset kasvatustieteet
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Lapin yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Sosiaali- ja käyttäytymistieteet
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Lapin yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Taidealat
Aalto-yliopisto  
Jyväskylän yliopisto 
Lapin yliopisto 
Taideyliopisto 
Tampereen yliopisto 
Terveys- ja urheilutieteet
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 
Aalto-yliopisto  
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
LUT-yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Vaasan yliopisto 
Viestintä ja informaatiotieteet
Aalto-yliopisto  
Helsingin yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Oulun yliopisto  
Tampereen yliopisto 
Åbo Akademi 
Vaasan yliopisto 
Yhteiskunta- ja hallintotieteetHelsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Lapin yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
Vaasan yliopisto