Yliopistot keräävät jälleen työelämätietoa

Joka syksy noin 18 000 yliopistosta valmistunutta saa vastattavakseen valtakunnallisen uraseurantakyselyn. Kysely lähetetään viisi vuotta sitten valmistuneille maistereille ja kolme vuotta sitten tohtorin tutkinnon suorittaneille tohtoreille. Seuraava uraseurantakyselykierros käynnistyy lokakuussa!  

Uraseurantakysely tuottaa kattavaa tietoa valmistuneiden työmarkkinatilanteesta, työuran kehittymisestä sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Vastauksia hyödynnetään mm. koulutuksen kehittämisessä ja uraohjauksessa. Maistereiden uraseurannan tulokset vaikuttavat myös yliopistojen rahoitukseen. Kyselyyn vastaamalla alumnit auttavat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita urasuunnittelussa, ja jokainen vastaus on arvokas. 

Yliopistoissa on pitkät perinteet uraseurantatiedon keräämiseen. Ensimmäinen valtakunnallinen kysely toteutettiin jo vuonna 2004. Uraseurantakyselyn toteuttaa yliopistojen yhteinen Aarresaari-verkosto. 

 

Yliopistoista valmistuu akateemisia asiantuntijoita 

Uraseurantakyselyiden tulosten valossa tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat kyky oppia ja omaksua uutta sekä itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus. Muita tärkeitä taitoja ovat mm. yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä ongelmanratkaisutaidot. Työn osaamistarpeissa on alakohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja, mutta näitä keskeisiä akateemisia asiantuntijataitoja tarvitaan useimmissa työtehtävissä.  

Yliopistosta valmistuneista 87 prosenttia on tyytyväisiä tutkintoonsa ja 86 prosenttia tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. Tyytyväisyyttä kuvaa myös se, että 88 prosenttia vastaajista suosittelisi yliopistokoulutustaan muille.  

 

Uraseurantakyselyn tuloksia on selailtavissa  

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelusta. Töissä.fi-verkkopalvelu tukee hakijoiden ja valmistuneiden urasuunnittelua. Sieltä on löydettävissä laaja kokoelma esimerkkejä ammattialoista ja ammattinimikkeistä sekä niihin liittyviä uratarinoita.  

 

Linkit tuloksiin 

Vipunen.fi (Yliopistokoulutus – > Uraseuranta) 

https://www.aarresaari.net/valmistuneet-tyoelamassa/ 

Töissä.fi 

Uraseurannat.fi 

 

Yhteystiedot 

Yliopistojen uraseurannat  

Matias Erlund 

Aarresaari-verkoston Uraseurantaryhmän puheenjohtaja 

Puhelin: 02 215 4116 

Sähköposti: Matias.erlund@abo.fi