Uraseurantatuloksissa nyt myös raportti palkoista!

Yliopistojen uraseurantojen tulokset on julkaistu – mukana uusi raportti palkkatiedoista!

 

Yliopistojen vuoden 2023 uraseurantakyselyiden tuloksia löytyy Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusessa. Kyselyn kohteena olivat 13 suomalaisesta yliopistosta vuonna 2018 valmistuneet maisterit ja vuonna 2021 valmistuneet tohtorit. Tänä vuonna datan raportoinnissa on erikseen nostettu näkyviin maisteritutkinnon suorittaneiden vastaajien mediaanipalkat.

Vipusen tulossivulle.

Maisterin mediaanipalkka 4200 € viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Mediaanipalkat vaihtelevat huomattavasti eri aloilla. Korkein mediaanipalkka, 4700 €, on ICT-sektorilla. Tekniikan alalla mediaanipalkka on 4500 €, terveydenhuollossa ja hyvinvointialoilla 4300 € ja yhteiskuntatieteiden alalla 3900 € kuukaudessa. Humanististen ja taidealojen mediaanipalkka on 3200 € ja kasvatusalojen 3100 € kuukaudessa. Luvut kertovat myös eri alojen arvostuksesta yhteiskunnassamme.

Sekä maisterit että tohtorit pääosin kokoaikatyössä

Ylivertaisesti suurin osa vastaajista on pysyvässä kokopäivätyössä, mikä kertoo vakaista työmarkkinoista maisteri- ja tohtoriopinnot suorittaneille (70 % maistereista ja 56 % tohtoreista). Myös määräaikainen kokopäivätyö on yleistä. Tohtoritutkinnon suorittaneista alle 5 % työskenteli apurahalla. Molemmista vastaajaryhmistä alle prosentti ilmoitti olevansa työttömiä työnhakijoita.

Palkka perustuu muuhunkin kuin koulutusalaan

Koulutuksista kirjoitetaan usein siitä näkökulmasta, miltä alalta valmistuneet ansaitsevat eniten. Jonkun alan tai ammatin palkka ei kuitenkaan määräydy yksinomaan koulutuksen perusteella, mikä on hyvä huomata mm. opintovalintoja tehdessä. Palkka määräytyy suurelta osin muiden tekijöiden, kuten kokemuksen, osaamisen ja yksilöllisen suoriutumisen, sekä toimialojen käytäntöjen ja työehtosopimusten mukaan. On hyvä ymmärtää sekä yksilöllisiä että rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ura- ja palkkakehitykseen.

Uraseurantakyselystä pitkittäisdataa yliopistoista valmistuneiden työllistymisestä

Vipusen visuaalisista raporteista voi tarkastella vastauksia kolmen viimeisen vuoden ajalta. Maisteritulosten vastausprosentti kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli nyt 44 %. Tohtoriopiskelijat olivat tälläkin kertaa aktiivisempia vastaajia; heidän vastausprosenttinsa oli 48 %.

 

Kyselyssä selvitetään valmistumisen jälkeisen työllistymisen ja työllisyystilanteen lisäksi myös opinnoista saatua osaamista ja sen vastaavuutta työssä tarvittuun osaamiseen, sekä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. OKM:n rahoitusmallikysymysten tuloksista on lisäksi saatavilla erillinen taulukkoraportti.

 

Saatavilla on myös ammattikorkeakoulujen kyselyn raportti. Tässä raportissa on mahdollista tarkastella muun muassa koulutuksen antamia taitoja ja tietoja eri koulutusalojen tai jopa yksittäisten korkeakoulujen tasolla. Linkki raporttiin.

Uraseurantakysely teetetään vuosittain 13 suomalaisen yliopiston viisi vuotta aiemmin valmistuneille maisteritutkinnon suorittaneelle ja kolme vuotta aiemmin tohtoritutkinnon suorittaneelle. Uraseurantakyselyä koordinoi yliopistojen yhteinen ura- ja työelämäpalveluiden Aarresaari -verkosto.

 

Julkaistu:

26.05.2024