Lähde mentoriksi kansainvälisille opiskelijoille

Tuhannet kansainväliset opiskelijat aloittavat opintonsa yliopistoissa tänäkin syksynä, ja useat heistä haluaisivat myös asettua Suomeen. Tässä opiskelijat kohtaavat haasteita. Heiltä uupuvat verkostot ja tietoa siitä, miten suomalainen työelämä toimii.  

Yliopistot ovat vastanneet tähän tarpeeseen käynnistämällä kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja mentorointiohjelmia. Organisaatioille ne tarjoavat matalan kynnyksen tutustua kansainvälisiin osaajiin ja samalla myös arvioida oman organisaationsa valmiuksia kansainvälistyä. Kilpailu tulevaisuuden osaajista kiristyy, ja organisaatioiden avoimuus monimuotoisuudella ja -kulttuurisuudelle on edellytys tässä kilpailussa pärjäämiselle. 

Helsingin yliopiston pilotista rohkaisevia kokemuksia

Helsingin yliopisto pilotoi viime lukuvuonna HelsinkiUNI International Talent -ryhmämentorointiohjelmaansa (HITP), ja kokemukset olivat rohkaisevia. Ohjelmaan osallistui 12 organisaatiota ja 110 kansainvälistä opiskelijaa. Yksilömentorointiohjelmista ohjelma poikkeaa siten, että mentorina toimii organisaatio, joka mentoroi 5-8 opiskelijan ryhmää. 

Mentoreiden palautteiden pohjalta osallistuminen koettiin antoisaksi ja opettavaiseksi kokemukseksi. 

”Opin paljon, oli virkistävää kuulla kansainvälisten opiskelijoiden näkemyksiä meidän toimintakentästä.” 

Kielitaito nostetaan usein suurimmaksi esteeksi kansainvälisten opiskelijoiden palkkaamiseen, mutta onko se sitä, vaan voidaanko myös työtä järjestellä uudella tavalla. Useat opiskelijat myös opettelevat Suomen kieltä, mutta sujuvan kielitaidon hankkiminen vie aikaa. 

”Prosessi haastoi pohtimaan, voiko omalla kentällä työskennellä myös englanniksi. Miten työtehtäviä voisi muokata siten, ettei tarvitse osata äidinkielentasoista suomea.” 

Mentoriorganisaation näkökulmasta ohjelman anti voidaan kiteyttää tähän palautteeseen:

”Oli todella arvokasta kuulla opiskelijoiden varsin laajasta tietotaidosta, ja siitä mitä taitoja he opiskeluohjelmassaan kehittävät – toisaalta myös siitä, mitä he eivät vielä tiedä. Arvokasta tietoa, kun mietimme tulevaisuuden rekrytointeja. Olemme jo nyt varsin kansainvälinen ja monikulttuurinen organisaatio – ohjelmaan osallistuminen vahvisti entisestään sitoutumistamme näihin arvoihin. Alamme on kansainvälinen, menestyäksemme entistä paremmin meidänkin on sellaisena pysyttävä.​” 

Lähde rohkeasti mentoriksi

Helsingin yliopiston International Talent Programme tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin ja osaamiseen kaikilta yliopiston neljältä kampukselta. Haku marraskuussa käynnistyvään ohjelmaan on avoinna vielä 10.9. saakka. Erityisesti ohjelmaan kaivataan mukaan vielä organisaatioita, jotka olisivat kiinnostuneita seuraavien ohjelmien osaamisesta: 

  • Human Nutrition and Food-Related Behaviour 
  • Global Politics and Communication  
  • Changing Education  
  • Linguistic Diversity and Digital.  

Lisätietoja Helsingin yliopiston HITP-ohjelmasta ja kaikista mukana olevista ohjelmista löydät yliopiston verkkosivulta.

Katso myös video.       

Ota yhteyttä:
Helsingin yliopiston urapalvelut
careerservices@helsinki.fi       

Ohjelmat muissa yliopistoissa

Vastavanlaisia ohjelmia löytyy myös muista yliopistoista. Katso esim. Aalto International Talent -ohjelma Aalto-yliopistossa ja Hanken International Talent.

Julkaistu:

17.08.2021

Kategoriat:

Työnantajayhteistyö