Praktik

Praktik är arbetserfarenhet

Den arbetserfarenhet du får under studietiden är en viktig del av dina studier. Arbetserfarenhet förbättrar dina möjligheter att hitta ett jobb efter examen. Sommarjobb, volontärarbeten och praktikprogram i Finland eller utomlands ger dig värdefull arbetserfarenhet.

Syftet med praktiken är att du ska omsätta teori till praktik, och få arbetserfarenhet som är relevant för dina studier. De kontakter du skapar under praktiken och arbetserfarenheten inom ditt studieområde är viktiga när du söker dig ut i arbetslivet.

Lärandemål för praktiken

Innan du börjar söka en praktikplats ska du sätta upp mål för din praktik och följa upp att du uppfyller målen under praktiken.

Efter praktiken

Du får ut mer av din praktik om du efter praktikperioden funderar över vad du har lärt dig, bland annat genom följande frågor. Fundera även på frågorna under praktikens gång.

  • Vilka kunskaper och färdigheter behöver jag för att klara arbetsuppgifterna?
  • Vilka arbetsuppgifter tyckte jag om och vilka klarade jag bäst?
  • Vilka arbetsuppgifter tyckte jag minst om och vad kunde jag ha gjort bättre?
  • Vad lärde jag mig om min egen bransch?
  • Blev jag så intresserad av branschen att jag skulle kunna arbeta inom den när jag blivit klar med studierna?
  • Vilken typ av kontakter skapade jag under min praktikperiod?
  • Hur trivdes jag på arbetsplatsen och med arbetskamraterna?
  • Vilken roll hade jag i arbetsgemenskapen?
  • Vilken slags feedback fick jag av arbetsgivaren och arbetskamraterna?
  • Vilken nytta hade min arbetsgivare av min praktik?


Hur hittar jag en praktikplats i Finland eller utomlands?

Olika utbildningar och universitet har olika praxis för den praktik som ingår i studierna. Hör dig för om hur praktiken genomförs på ditt universitet.