Urasuunnittelu

 

Urasuunnittelu on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka lähtökohtana olet sinä ja tulevaisuudentoiveesi. Urasuunnittelua ei pidä ymmärtää kapeasti pelkkänä opintoihin liittyvänä suunnitteluna, vaan koko työelämän kestävänä prosessina ja asenteena. Tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin harjaantuminen ja oman uran suunnittelu vaatii pysähtymistä, keskittymistä ja ajatustyötä:

  • Mihin olen menossa?
  • Mikä minua kiinnostaa?
  • Mitä osaan?
  • Mikä on minulle tärkeää?
  • Millaisiin työtehtäviin haluan sijoittua valmistuttuani?
  • Mitä mahdollisuuksia minulla on?
  • Miten toteutan suunnitelmani?

Tavoitteena mielekäs työ

Omien persoonallisten piirteittesi ja taipumustesi tunnistaminen auttaa sinua kohdentamaan työnhakuasi sellaisiin toimialoihin ja tehtäviin, joissa parhaat puolesi pääsevät esille. Kun löydät mielekkään työn, se tukee työmotivaatiotasi ja viihtymistäsi työssä.

Ota rohkeasti yhteyttä myös yliopistosi uraohjaajiin, jos koet, että yksin pohdiskelu ei vie sinua tarpeeksi eteenpäin. Ohjauksen asiantuntijan kanssa keskustellen, omat ajatukset sanoiksi pukien, on usein paljon helpompaa nähdä mahdollisuudet laaja-alaisesti.