Valmistuneet työelämässä

Yliopistojen uraseurantaa maistereille ja tohtoreille tehdään ura- ja työelämäpalvelujen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston yhteistyönä. Seurantaa on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan ja mukana ovat kaikki yliopistot. Maisterien uraseurannassa kohdejoukko on kaikki viisi vuotta aiemmin joko ylemmän korkeakoulututkinnon tai päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tohtorien sijoittumista tarkastellaan 3 vuotta valmistumisen jälkeen. Tiedonkeruu toteutetaan joka syksy. Uraseuranta tuottaa kattavaa … Jatka artikkelin Valmistuneet työelämässä lukemista