Tunne itsesi ja vahvuutesi

Osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä urasuunnittelussa. Osaaminen koostuu tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi. Menestyäkseen työnhaussa on osattava markkinoida omaa osaamistaan työnantajalle.

Jotta osaamisestaan voisi kertoa, on oltava selvillä siitä, mitä kaikkea osaa. Kun vielä kykenet perustelemaan ja antamaan esimerkkejä, mistä osaamisesi on muodostunut (esim. koulutus + työkokemus), työnantaja pystyy paremmin arvioimaan, minkä lisäarvon tuot tullessasi ja miksi juuri sinut kannattaisi palkata hakijoiden joukosta.

Oman osaamisen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

 • koulutus
 • työkokemus
 • kielitaito
 • harrastukset
 • järjestötoiminta
 • luottamustoimet
 • muu erityisosaaminen
 • työ- tai opiskelukokemukset ulkomailla

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?

Urasuunnittelussa on tärkeää miettiä omia arvojaan, kiinnostuksiaan ja unelmiaan. Niiden avulla löydät työurallesi mielekkään suunnan ja pystyt myös perustelemaan motivaatiosi työnhakuprosessissa.

 • Millaiset asiat todella kiinnostavat ja motivoivat sinua?
 • Miten arvot näkyvät valinnoissasi tai toiminnoissasi?
 • Rajaavatko arvosi kenties joitain uravaihtoehtoja pois?
   

Kun voit työskennellä omien arvojesi mukaisesti, viihtyvyytesi työympäristössä lisääntyy ja voit toteuttaa itseäsi paremmin. Siksi sinun kannattaa olla selvillä paitsi omista arvoistasi, myös sinua kiinnostavien yritysten ja organisaatioiden arvoista.

Persoona pelissä

Persoonallisuudellasi on merkitystä urasuunnittelussasi, työnhaussasi ja työssäsi. Työnhaussa tulet kohtaamaan persoonallisuuteesi liittyviä kysymyksiä, kuten kuvaile itseäsi, mitkä ovat vahvuutesi ja mitkä ovat tärkeimmät ominaisuutesi.

Voit pohtia omaa persoonallisuuttasi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Mitkä ovat keskeiset luonteenpiirteesi?
 • Mitkä ominaisuudet erottavat sinut muista?
 • Miten nämä piirteet ilmenevät erilaisissa tilanteissa? Anna esimerkkejä.
 • Mitkä ovat keskeiset roolisi/toimintatapasi?
 • Miten opiskelu-/työkaverisi, työnantajasi tai ystäväsi kuvailisivat sinua?
 • Mitä muutosta olet huomannut tapahtuneen itsessäsi ajan kuluessa tai tilanteesta toiseen siirtyessäsi?
 • Mitä puolia itsessäsi haluat kehittää? Millä tavoilla voit kehittää näitä puolia?
 • Miten persoonallisuutesi vaikuttaa urasuunnittelussasi, työnhaussasi ja työssäsi?
 • Millaisiin tehtäviin / millaiselle alalle sovellut mielestäsi parhaiten? Miksi?