Analyysi työelämän osaamistarpeista julkaistu

Yliopistojen valtakunnallisten uraseurantakyselyiden tulosten valossa tärkeintä työelämässä tarvittavaa osaamista on kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä ongelmanratkaisutaidot. Työn osaamistarpeissa on alakohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja, mutta nämä keskeiset taidot tarvitaan useimmissa työtehtävissä.   

Yliopistojen uraseurantakyselytoiminnasta vastaava yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä teki analyysin vuosina 2017-2019 totutettujen uraseurantakyselyiden osaamiskysymyksistä.  

Uraseurantakyselyiden kohderyhmänä olivat viisi vuotta sitten, vuosina 2012-2014 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneet. Aineisto yliopistosta valmistuneiden työelämän osaamistarpeista on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja: vastaajien yhteenlaskettu määrä on 17477.  

Analysoitavina olivat vastaajien arviot työelämän osaamistarpeista eri koulutusaloilla ja eri työtehtävissä. Lisäksi analysoitiin valmistuneiden näkemyksiä yliopisto-opintojen tuottamasta osaamisesta.  

Yli puolet uraseurantaan vastanneista piti erittäin tärkeinä taitoina kykyä oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuutta/oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja, stressinsietokykyä sekä ongelmanratkaisutaitoja.  

Seuraavaksi tärkeimmän taitoryhmän muodostavat viestintätaidot suomen kielellä, tiedonhankintataidot, organisointi- ja koordinointitaidot sekä analyyttiset, systemaattiset ajattelun taidot.  

“Kaikki yliopistosta valmistuneet tarvitsevat oppimiskykyä ja itseohjautuvuutta pärjätäkseen nykyisessä työelämässä. Siksi niiden kehittämiseen kannattaa panostaa kaikilla koulutusaloilla´, suunnittelija, uraohjaaja, Outi Suorsa Itä-Suomen yliopistosta sanoo. 

Raportti:
Osaamisesta yliopistojen maisteriuraseurantojen 2017-2019 pohjalta (pdf).

Lue julkaisun lehdistötiedote kokonaisuudessaan (pdf).

Kolmen viimeisimmän yliopistojen vuosina 2017-2019 toteutettujen maisteri- ja tohtoriuraseurantakyselyn tulokset löytyvät Opetushallinnon tilastopalvelusta Vipusesta.

Unifin palauteryhmän tilaama raportti maisteri- ja tohtoriuraseurannan ja yliopistojen valtakunnallisen kandipalautekyselyiden avovastausten analyysistä julkaistaan syksyllä 2020.   

Lisätietoja: 

Outi Suorsa
Suunnittelija, uraohjaaja, Itä-Suomen yliopiston urapalvelut
outi.suorsa@uef.fi, p. 0503752155

Juha Sainio 
Tutkija, Turun yliopiston työelämäpalvelut
juha.sainio@utu.fi, p. 040 749 0086