Maisterien uraseuranta käynnissä

Maisterien uraseuranta käynnissä – vuorossa vuonna 2011 valmistuneet

Lähiviikkojen aikana 12 515 maisteria tai ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittanutta saa yliopistoilta uraseurantakyselyn. Kaikki vuonna 2011 valmistuneet pääsevät kertomaan, mitä he ajattelevat tutkinnostaan oltuaan viisi vuotta työelämässä. Ovatko he tyytyväisiä työuransa alkuun?

Kysely on osa Aarresaari-verkoston uraseurantaa. Mukana ovat ensimmäistä kertaa kaikki yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta. Kyselyn tuloksia saadaan yliopistojen käyttöön alkuvuodesta 2017.

Koossa laaja aineisto

Uraseuranta tarjoaa paitsi ajankohtaista tietoa akateemisten työmarkkinoista, myös pitkittäisleikkauksen valmistuneiden työurien ensimmäisiin vuosiin. Aineistoa on koossa vuodesta 2005 lähtien. Tänä aikana työmarkkinat, työnhaku ja työelämä ovat muuttuneet vauhdilla.

- Vuonna 2011 valmistuneiden koko työuran alku on ollut Suomessa matalan talouskasvun aikaa. On kiinnostavaa nähdä, miten tämä näkyy tämän syksyn aineistossa. Aiemmin yliopistoista valmistuneille on riittänyt töitä heikossakin taloustilanteessa, Aarresaaren sijoittumis- ja uraseurantaryhmän puheenjohtaja, tutkija Juha Sainio Turun yliopistosta kertoo.

Mukana uusia kysymyksiä

Työllistymisen laadun seuraaminen on alusta lähtien ollut uraseurantojen ydin.

- Uraseurantoja alettiin alun perin tehdä, koska yliopistot halusivat tietää, kokevatko valmistuneet itse työllistyneensä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Työmarkkina-aseman lisäksi haluttiin esimerkiksi tietoa siitä, pääsevätkö valmistuneet soveltamaan työssään oppimiaan taitoja ja osaamista, Sainio toteaa.

Maisterien uraseurannassa on useita työllistymisen laatua mittaavia kysymyksiä. Lisäksi nyt syksyn kierrokselle on otettu mukaan aiempaa enemmän kysymyksiä urapolkuun ja työuran kokonaisuuteen liittyen. Myös yrittäjyys ja freelancetyö otetaan jatkossa paremmin huomioon.

Yliopistojen uraseurantaa kehitetään yhdessä ESR-rahoitteisen LATUA-hankkeen kanssa. Tavoitteena on nostaa vastausprosentteja ja lisätä kyselyn tunnettuutta sekä tiedon hyödyntämistä.

Mitä valmistuneilta kysytään?

Tutustu syksyn 2016 maisterien uraseurannan sisältöihin (pdf).