Maisterien ja tohtorien uraseuranta käynnissä

Korkeakoulut keräävät työelämätietoa vuonna 2015 valmistuneilta

Vuosittain noin 40 000 yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistunutta saa vastattavakseen valtakunnallisen uraseurantakyselyn. Kysely lähetetään viisi vuotta valmistumisen jälkeen maistereille ja ammattikorkeakoulusta valmistuneille amk - ja yamk -tutkinnon suorittaneelle. Tohtoreille kysely lähetään kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.  Kohderyhmästä reilu kolmannes vastaa kyselyyn.  Seuraava kyselykierros toteutetaan nyt lokakuussa.

Uraseurantakysely tuottaa ajantasaista tietoa valmistuneiden työurista ja työmarkkinatilanteesta, lisäkouluttautumisesta sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Vastauksia hyödynnetään mm. koulutuksen kehittämisessä ja uraohjauksessa. Kyselyyn vastaamalla alumnit auttavat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita urasuunnittelussa.

Yliopistoissa on pitkät perinteet uraseurantatiedon keräämiseen. Ensimmäinen valtakunnallinen kysely toteutettiin jo vuonna 2004. Ammattikorkeakouluilla tiedonkeruu ei ole ollut systemaattista, vaan tietoja on kerätty satunnaisesti ja useilla eri menetelmillä. Lokakuussa toteutettava valtakunnallinen uraseurantakysely on amk-sektorin kolmas. Samankaltainen kysely ja toteutusaika mahdollistaa tulosten vertailun.

Aikaisempia tuloksia on selailtavissa

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisiä tuloksia verratessa käy selväksi, että korkeakoulusektoreiden välillä ei ole suuria eroja tuloksissa. Sen sijaan tulokset voivat vaihtelevat eri tutkintojen välillä  suurestikin. Enemmän tuloksiin vaikuttaa valmistuneen koulutusala kuin se, missä tutkinnon suorittaa.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Vipunen-tietopalvelusta. Töissä.fi-verkkopalvelu tukee hakijoiden ja valmistuneiden urasuunnittelua. Sieltä on löydettävissä laaja kokoelma esimerkkejä ammattialoista ja ammattinimikkeistä sekä niihin liittyviä uratarinoita.

Matias Erlund

puheenjohtaja

Aarresaari-verkoston Uraseurantaryhmä

Matias.erlund@abo.fi

Puh 02 215 4116