Maisterien ja tohtorien uraseuranta käynnissä

Uraseurannoilla kerätään tietoa akateemisten työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Uraseurantakyselyt lähetetään maistereille viisi vuotta ja tohtoreille kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

Syksyn 2019 uraseurannat käynnistyvät lokakuussa ja niiden kohderyhmänä ovat vuonna 2014 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet sekä vuonna 2016 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Valmistuneita tullaan lähestymään loka- ja marraskuussa joko tekstiviestillä tai kirjeitse. Oman yliopistonsa alumnirekisteriin yhteystietonsa jättäneitä voidaan lisäksi lähestyä sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Monipuolista tietoa työurista ja osaamisesta

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

Kyselyllä kartoitetaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt näitä taitoja. Lisäksi vastaajat voivat antaa opiskelijoille vinkkejä työelämässä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.

- Uraseurantakyselyiden vastauksia käytetään yliopistoissa muun muassa koulutuksen kehittämiseen, opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksessa sekä tutkimuksessa. Kyselyyn vastaamalla alumnit tukevat yliopistokoulutuksen kehittämistä ja auttavat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita. Jokainen vastaus on arvokas, sanoo Eric Carver, yliopistojen uraseurantakyselyistä vastaavan yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän puheenjohtaja.

Tulokset kaikkien hyödynnettävissä

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Vipunen-tietopalvelusta, josta löytyy jo vuoden 2018 tulokset. Nyt käynnistyvän kyselyn tulokset julkaistaan vuonna 2020. Uraseurannan tuloksiin on myös mahdollista tutustua kyselyillä saatua tietoa visualisoivassa Töissä.fi-verkkopalvelussa. Töissä.fi-palvelulla on vuosittain yli 130 000 käyttäjää.

Uraseurannoista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää opetuksessa ja ohjauksessa niin korkeakouluissa kuin toisella asteellakin. Uraseurantakyselyillä tuotetaan systemaattista tietoa yliopistokoulutuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Lisäksi maisterikyselyn tulokset vaikuttavat yliopistojen rahoitukseen vuodesta 2021 alkaen.

Kyselyt toteutetaan yliopistojen valtakunnallisen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston yhteistyönä.

Lisätietoja yliopistojen uraseurantakyselyistä: https://www.aarresaari.net/uraseuranta

Lisätietoa yliopistojen uraseurannoista

Eric Carver, Asiantuntija, Helsingin yliopisto
Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän puheenjohtaja
eric.carver@helsinki.fi, +358 50 5935019