Kansainvälinen työnhaku

 

Kansainväliset työkokemukset ovat usein hyödyksi. Kielitaito paranee, suhdeverkosto laajenee ja toimiminen toisessa kulttuurissa opettaa itsenäisyyttä. Ulkomailla vietetty jakso saattaa myös selkiyttää omia uratavoitteita.

Kuten muidenkin uraan liittyvien ratkaisujen kohdalla, myös ennen ulkomaille lähtöä kannattaa miettiä, mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi kyseisessä tilanteessa. Entä mitä toivot saavasi ulkomailla työskentelystäsi ja mitä voit tehdä saavuttaaksesi sen?

Ennen kuin aloitat työnhaun ulkomailta, kartoita kielitaitosi ja osaamisesi sekä oman alasi työllisyystilanne kohdemaassa.

Työnhakuun ulkomailla pätevät pitkälti samat säännöt kuin Suomessa: keskeistä on pystyä jäsentämään omaa osaamistaan ja tavoitteitaan. Ulkomaille hakeuduttaessa korostuvat erityisesti kansainvälisessä työssä vaadittavat ominaisuudet ja taidot:

  • kulttuuriset kanssakäymistaidot
  • viestintä- ja kommunikaatiotaidot
  • erilaisuuden sietokyky
  • joustavuus
  • stressin- ja paineensietokyky
  • sopeutumiskyky

Mieti, minkälaisten esimerkkien ja käytännön kokemusten kautta pystyt osoittamaan, että omaat em. taidot. Työnhakuun ja osaamistarpeisiin vaikuttaa myös se, oletko hakeutumassa yleiselle kansainväliselle työuralle vai liittyykö oma asiantuntemuksesi tiettyyn kulttuuriin, kieleen tai alueeseen.

Kielitaito

Kansainvälisissä tehtävissä vaaditaan hyvää ja usein myös monipuolista kielitaitoa. Kannattaa myös muistaa, että kielitaidon taso ja se miten hyvin ammatillinen kieli ja sanasto taittuvat vieraalla kielellä vaikuttavat siihen, millaisiin ja minkä tasoisiin tehtäviin voi hakeutua. On hyvä myös selvittää etukäteen, vaaditaanko työpaikkaa hakiessa virallisia kielitodistuksia.

Kielitaitotason arvioinnin taulukko:

http://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr

Tietoa kielitesteistä ja -todistuksista:

http://www.ets.org/toefl/ibt/about  (englanti)

http://www.finnbrit.fi/index.php  (englanti)

http://www.france.fi/category/helsinki-fi/opi-ranskaa/tutkinnot-ja-kokeet/?lang=fi  (ranska)

http://www.goethe.de/ins/fi/hel/lrn/fiindex.htm  (saksa)

Työnhakuasiakirjat

Työhakemuspaperit, niissä vaadittavat elementit ja tyyli ilmaista asioita voivat erota paljonkin suomalaisista käytännöistä. Eurograduaten sivuilta löytyy tietoa eri maiden hakemusasiakirjoista.

http://www.eurograduate.com/planning.asp

Suositukset entisiltä työnantajilta ovat erityisen tärkeitä haettaessa töitä ulkomailta. Suosituskirjeet tulisi kääntää kohdemaan kielelle ja mukaan olisi hyvä liittää suosittelijan yhteystiedot. Jos olet oleskellut kyseisessä maassa aiemmin esim. harjoittelun tai vapaaehtoistyön merkeissä, kannattaa pyytää suosituksia myös paikallisilta kontakteilta.

Työnhaku on useissa maissa helpompaa, mikäli asuu jo kohdemaassa ja voi laittaa työhakemukseensa paikallisen osoitteen. Jos näin ei ole, kannattaa hakemuksessa kertoa muuttosuunnitelmistaan ja aikataulustaan.

Tiedonhaku

Tiedonhaulle ulkomaisista työmarkkinoista, työantajista ja avoimista työpaikoista kannattaa varata runsaasti aikaa. Tiedonhaun apuna voi käyttää mm. eri maiden työvoimahallintojen internet-sivuja, tietokantoja ja yritysten kotisivuja. Aarresaaren kansainvälinen työnhaun linkeistä löytyy tietoa eri maiden tietokannoista ja työnhakupalveluista.

Kannattaa muistaa, että netin hakukoneiden avulla löytää helposti paljon lisää asiaan liittyviä sivustoja. Mitä tarkemmin kohdemaa ja haluttu ala ovat selvillä, sitä helpompaa oikeiden sivustojen löytäminen on.

Lisäksi kannattaa tutustua myös oman yliopiston kansainvälistä työnhakua koskeviin sivuihin, joista löytyy lisää tietoja, linkkejä ja ohjeita. Suositeltavaa on hyödyntää myös ulkomaisten yliopistojen rekrytointipalvelujen nettisivuja; niistä saatat löytää arvokasta tietoa maan työnhakukulttuurista.

www.maailmalle.net  - CIMO:n palvelu ulkomaille pyrkiville

www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/toihin_ulkomaille/index.html - TE-palveluiden tieopankki ulkomailla työskentelystä

https://ec.europa.eu/eures/ - Tietoa ja neuvontaa työnhakuun Euroopassa