Magistrarnas och doktorernas karriäruppföljning

Universitetsstudier utvecklar förmågan att lära sig nytt, doktorsexamen hjälper att få mera krävande och intressantare arbeten. Läs pressmeddelandet på finska.

Nytt för i år är de visuella Power BI rapporterna över resultaten, även på svenska

 

Visuell rapport, magistrar utexaminerade 2012, situationen 2017

 

Visuell rapport, doktorer utexaminerade 2014, situationen 2017

 

 

Yliopistojen maisteri- ja tohtoriuraseurantojen 2017 tulokset (raportti, pdf)