Arbetsgivare kan registrera sig i Aarresaari.net

Nytt! Arbetsgivare kan registrera sig i Aarresaari.net och skapa ett eget konto för den egna organisationen. Det är enkelt att lämna in och följa upp annonser via kontot. Detta underlättar särskilt arbetet för dem som ofta annonserar på Aarresaari.net. Basuppgifterna om organisationen behöver inte längre uppdateras för varje blankett separat. Dessutom kan flera användare från organisationen anslutas till ett och samma konto. På så sätt administreras annonser inte längre av en enda annonsör.

Du kan skapa ett konto genom att registrera dig som arbetsgivare.

Ge oss respons på funktionen och vi utvecklar och preciserar våra anvisningar utifrån din respons!

Du kan skicka din respons till följande adress: info@aarresaari.net. Vid behov kan du också få ytterligare anvisningar via denna adress.